„Oslovili jsme všechny provozovatele této služby v Česku, nabídku poslaly firmy Rekola a Homeport,“ řekl náměstek primátora Jan Korytář. Podle něj se pro zahájení pilotního provozu zatím jeví Rekola, která nabídla i analýzu provozu a jeho vyhodnocení pro další nastavení systému.

Sdílení kol funguje na jednoduchém principu: po městě jsou rozmístěny stojany, v kterých jsou zaparkována stejná kola jedné firmy a ty si může majitel karty provozující firmy odemknout a využívat je. Odpadá tak například starost o to, zda kolo někdo neukradne nebo náklady na pořízení kola či jeho servis.

Podle Korytáře by měly stojany na kola být v širším centru se zahrnutím hlavních dopravních uzlů. Na vytyčení území spolupracují Cyklisté Liberecka. V první etapě by se mělo objevit 60 kol, možná je i varianta 55 kol a pět koloběžek. Město chce zavést takzvaný hybridní systém, kdy vznikne 12 stojanů pro čtyři kola, současně ale bude možné umístit kola i mimo stojany při dodržení podmínky nebránění chodcům ani dalším v běžném provozu po komunikaci.

„Ze zkušeností z jiných měst vychází, že je vhodné nejdříve analyzovat poptávku prostřednictvím zkušebního provozu. K tomu dojde v roce 2018. Podle výsledků bude vytvořen systém sdílených kol pro dalších pět let,“ dodal Korytář. Podle něj jde o způsob, jak ve městě podpořit využití bezmotorové dopravy bez toho, aby museli lidé vlastnit kolo.

Vychází i ze zkušeností z jiných měst. „Jako poslední vyzkoušeli Rekola v Kladně a samo vedení města je překvapeno, jaký ohlas u veřejnosti sdílení kol má. Není důvod, aby to nefungovalo i v Liberci,“ dodal Korytář.

Podle něj Rekola chystají pro Liberec i kvůli kopcovitějšímu terénu prototyp městského kola, který bude přizpůsobený častější potřebě změny převodu. „Moje vize je taková, že i v Liberci bude za několik let několik set kol k půjčování, z nichž část budou právě elektrokola,“ dodal Korytář.