Referendum se konalo loni v říjnu ve stejném termínu jako komunální volby, iniciovalo ho tehdy vládnoucí hnutí Změna. Nevyhlásili ho ovšem zastupitelé, jak je obvyklé, ale na návrh přípravného výboru až krajský soud. Město tak referendum uspořádat muselo, proti rozhodnutí soudu ale podalo kasační stížnost. Jak už Deník informoval, v květnu ji Nejvyšší správní soud shledal důvodnou.

„Krajský soud se dopustil vady řízení, neboť meritorně posuzoval předčasný návrh. Za této situace je Nejvyšší správní soud povinen rozsudek krajského soudu zrušit a namísto něj učinit, co měl učinit on, tedy odmítnout návrh jako předčasný,“ uvedl soud ve svém rozhodnutí.

S novou metodou cvičení seznámila své klientky cvičitelka Jana Boučková.
FOTO: Ženy v Semilech nadchla lekce Fit Pain Free

ŠKODA 1,8 MILIONU
Referendum se sice uskutečnilo, proběhnout ale vůbec nemělo. „Tím, že referendum bylo nezákonné a soud nám ho přesto nařídil provést, městu nepochybně vznikla škoda,“ připomněl Zámečník. Město ji vyčíslilo na 1,78 milionu korun. Téměř milion z toho radnice vynaložila na pronájem volebních místností, nákup volebních uren a dalšího vybavení a také na rozvoz materiálů. Asi na 800 tisíc korun pak vyšly odměny členům volebních komisí, kolem 50 tisíc město zaplatilo za náklady soudních řízení.

„Pokud by ministerstvo neuznalo, že nám vznikla škoda, jsme připraveni obrátit na soud,“ předeslal Zámečník. Po přípravném výboru město škodu vymáhat neplánuje, podle primátora nese vinu pouze morální.

V říjnovém referendu se lidé vyjadřovali k pěti otázkám, například k omezení hazardu či k MHD pro děti a seniory zdarma. Nebylo však platné, přišlo jen necelých 15 procent voličů.

Nově otevřená autobusová zastávka Bauhaus.
Autobus číslo 600 v Liberci opět jezdí až k Bauhausu, na provoz přispěje i město