„O prodeji letiště se jednalo už v tomto roce. Příjmy byly ale dostatečně vysoké a prodej tak nebyl nutný. V příštím roce je ale prodej letiště nejspíš nevyhnutelný," uvedl ekonomický náměstek primátorky Jiří Šolc.

Smlouva o odkupu by neměla být pro město nijak nevýhodná. „Budou tam přesná specifika i přednostní odprodej zpět městu, nebo že na místě musí nadále fungovat letiště a podobně," dodal Lukáš Martin, náměstek pro rozvoj, dopravu a technickou infrastrukturu.

Město musí splácet

Důvodem opětovného přistoupení k prodeji letiště je fakt, že v polovině roku 2013 bude muset radnice splatit starý dluh, který měl sice původně sloužit jen jako překlenovací při přijímání evropských dotací, radnice si z něj ale brala peníze i na spoluúčast.

„V červenci 2013 tam bude zub ve výši asi 70 milionů korun," uvedl Šolc. Listopadové zastupitelstvo se bude také zabývat otázkou zda prodat, či neprodat Technické služby.

„Mění se zásadním způsobem soutěžní právo. To, že máme ve vlastnictví technické služby je fajn, my jim ale nemůžeme napřímo dát žádné zakázky. Takže debata, zda je vlastnit, je na pořadu dne," uvedl Šolc.

Proč prodej?

V roce 2013 Liberec bude muset splatit starý dluh, který měl původně sloužit jen jako překlenovací při přijímání evropských dotací, radnice si z něj ale brala peníze i na spoluúčast. V červenci 2013 tam bude 70 milionů korun. Prodejem letiště by město získalo do rozpočtu cca 100 milionů korun.

Liberec si nechal již firmu ocenit. „Její hodnota je 85 až 100 milionů korun. Peníze z prodeje by radnice dala do rezervního fondu," dodal Šolc.

Názory Liberečanů na prodej letiště či případně i Technických služeb jsou různé. „Letiště by mělo zůstat ve vlastnictví města, případně kraje. Je to jedna z věcí, kterých bychom si měli vážit. Bojím se, aby to nedopadlo jako s Ještědem. Co se týká Technických služeb, nějak v současné době postrádám smysl toho, aby město vlastnilo takovouto společnost. Mohlo by dělat na různé zakázky veřejnou soutěž a tak i třeba ušetřit," míní student Technické univerzity Nikolas Jachos.

Jiný názor má důchodkyně Jana Krsková. „Technické služby by měly zůstat městu. Je to takový zajetý systém, který myslím funguje dobře a osvědčil se," míní Krsková.⋌