Kancelář se zabývá i vlastními projekty, jako je například Liberecká náplavka. „Ta navazuje na rekonstrukci budovy krajského úřadu a rozšiřuje řešené území o okolní pozemky města, kde vznikne městská rekreační zóna s přístupem k vodě,“ přiblížil Jiří Janďourek.

Společně s krajem také kancelář koordinuje přípravu projektu libereckého autobusového terminálu či propojení cyklostezky ODRA- NISA, ulice Hrazená – 1. Máje – Barvířská. „A pak jsou tu takové dílčí drobné radosti jako například zelená střecha zastávky městské hromadné dopravy v ulici Horákova,“ doplnil Janďourek.

Hlídá velké investice

Za necelý rok působení se kancelář architektury podepsala na řadě realizovaných projektů a má vliv i na ty, které jsou teprve v přípravě. Například na významné budoucí investice města, jako je nová podoba Tržního náměstí a napojení Nové Pastýřské. V blízké budoucnosti proběhnou i drobné úpravy sídlišť Ruprechtice, Gagarinova, Vesec, Broumovská.

V neposlední řadě KAM spolupracuje i s dalšími odbory magistrátu. Společně s odborem strategického rozvoje a dotací připravila soutěž o návrh na rekonstrukci fasády budovy Uran. Na opravu hráze přehrady, kterou chystá Povodí Labe, plánuje navázat návrhem úpravy břehů.

„Spolu s odborem ekologie a veřejného prostoru se kancelář podílela na přípravě participativního rozpočtu, kdy s jednotlivými účastníky hledala cesty, jak konkrétně jejich nápad realizovat,“ přiblížil primátor města Jaroslav Zámečník.

U některých realizací, které jsou ve fázi rozpracování, se kancelář snaží přicházet s úpravami, aby projekt fungoval co nejlépe. Konkrétně jde o výstavbu sociálního bydlení, rekonstrukci městského plaveckého bazénu či úpravu Tiché stezky u ZOO.

Letos by měl spatřit světlo světa Manuál veřejného prostoru. Jedná se o koncepční dokument, který má za cíl sjednotit přístup ke všem místům, která člověk běžně ani nevnímá, a přitom jsou hlavní součástí města a nejvíce se podílí na tom, jak se v něm cítí. V České republice ho používá například Praha, Brno, Litomyšl, Benešov.

Mnoho krajských měst na něm pracuje. Využití manuálu se odehrává v několika základních rovinách, jako je podklad pro strategie a plánování, podklad při vytváření veřejných prostranství a jako nástroj jeho posuzování.

„Pravidla nelze chápat jako snahu o plošnou standardizaci kvality všech veřejných prostranství. Díky tomuto nástroji a logickému členění města bude docházet k výraznému ušetření finančních prostředků jak v návrhu, tak při údržbě,“ dodal městský architekt.

Většími projekty Kanceláře architektury města do nadcházejících let jsou soutěže na Dům pro seniory, Papírové náměstí a Vesecký rybník a úprava projektu sběrného dvora. 

Jiří Janďourek
Vystudoval Fakultu stavební na Vysokém učení technickém v Brně.
Vystudoval Fakultu umění a architektury na Technické univerzitě v Liberci.
V letech 1997–2006 působil v architektonické kanceláři Sdružení inženýrů a architektů v Liberci.
Od roku 2006 působí jako odborný asistent na katedře architektury Fakulty umění a architektury na Technické univerzitě v Liberci.
Od roku 2006 působí v architektonickém ateliéru Atakarchitekti.
V roce 2011 vedl mezinárodní ateliér na Fakultě umění a architektury na Technické univerzitě v Liberci nazvaný Liberec město s vizí.
V červenci 2019 se stal vedoucím odboru kanceláře architektury města Liberec.