Železniční, autobusová a tramvajová doprava doplněná nákupní galerií, byty i kancelářemi v jednom. Vize, kterou ve společné semestrální práci stvořili studenti architektury Technické univerzity v Liberci Petra Rosová a Aleš Vojkůvka pod vedením profesora Jiřího Suchomela. Projektem navázali na Vizi Liberec a naznačili tak jednu z cest, kterou je možné se do budoucna ubírat.„Klíčové pro nás bylo vyřešit dopravní uzel na území vlakového nádraží a současně vytěžit z místa maximum," vysvětlil spoluautor projektu Aleš Vojkůvka.

Studenti při tvorbě studie vycházeli z průzkumů provedených v rámci projektu Vize Liberec, které se zabývají mimo jiné přibližným vyčíslením přírůstku obyvatel a bytové zástavby za 50 let.

„Pracovali jsme pro nás v novém měřítku, přemýšleli nejen o zástavbě, ale hlavně o jádru projektu přestupním terminálu odlišných typů dopravy," vysvětlila Petra Rosová. Jednotlivé části terminálu podle návrhu autorů musí pracovat jako hodinový strojek. Navrhovaný nový dopravní uzel v sobě snoubí železniční i autobusový terminál, který je propojen s tramvajemi. O pohodlný pohyb chodců po přilehlém území se postarají dvojice travelátorů, které fungují podobně jako na letištích. Návštěvníci obchodní galerie se přesouvají pomocí eskalátorů a panoramatických výtahů.

„Bylo nutné řešit výškové rozdíly terénu, logické a co nejkratší přestupy nebo přesun navazujících nákupních zón z okraje města k nádraží," popsala Rosová. Jedná se o propojení dvou částí města, která v současnosti rozděluje železniční kolej. Zůstala zachovaná osa vedoucí z Pražské ulice, přes 1. máje až ke starým pekárnám, tak, aby mohli lidé přes nádraží pohodlně projít, nepovažovali ho za bariéru, ale naopak za zpříjemnění cesty. Cest pro pěší je plánováno několik. Jednou z možností je např. projít parkem kolem zachované původní budovy vlakového nádraží, které bude náležet nová funkce v rámci komplexu.

„Dominantou se pro nás staly čtyři skleněné věže, které odkazují k historické budově nádraží. Budovy společně tvoří komplex kanceláří, bytů a kongresového hotelu s výhledem na Ještěd. V nejnižších úrovních návštěvníci vstoupí do průchozí nákupní galerie, která v západní části ústí do nově navržené kolektorové silnice městského typu," popsal detaily Vojkůvka.

A jestli je šance na realizaci projektu? „Jde o vizi budoucnosti. Vzhledem ke stoupající ceně pohonných hmot a trendu zdravého života budou pozemky kolem nádraží stále atraktivnější. Budoucnost nevidíme v odlehlých nákupních centrech, ale v zahuštění centra města a možnosti dojít všude pěšky, na kole, či se snadno dopravit MHD. Koncept ukazuje jednu z variant řešení, nikoli projekt, podle kterého by se mělo začít zítra stavět," dodává Rosová.

Video vizualizace:  http://vimeo.com/35854468