Hřiště už školám slouží od loňského září, v lednu ale proběhla kontrola projektu, na jejímž základě dostalo město korekci ve výši pěti procent z poskytnuté dotace. „V přepočtu to znamená, že bychom měli vrátit něco přes sedm set tisíc korun kvůli údajnému administrativnímu pochybení," uvedl ekonomický náměstek primátora Jan Korytář.

„Při kontrole jsme zjistili, že nebyl dodržen rovný přístup ke všem uchazečům ve výběrovém řízení, jelikož zadavatel neinformoval ostatní uchazeče o dotazu jednoho z nich, kterému na dotaz odpověděl," zdůvodnila korekci mluvčí Regionální rady Silvie Špryňarová. „Vítězná firma rovněž neprokázala dostatečné splnění kvalifikace dle zákona o veřejných zakázkách. Nejde ale o žádné závažné pochybení, proto jsme také udělili nejmenší možnou korekci." Regionální radě také vadila smlouva, kterou vítězná firma Gardenline uzavřela s jedním subdodavatelem. „Podle regionální rady není ve smlouvě se subdodavatelem přesně specifikován předmět zakázky, tedy na jaké konkrétní práce je uzavřena," vysvětluje Korytář.

Rozhodne soud

Podle něj se město bude bránit. „Myslíme si, že korekce je neoprávněná. Proto jsme se rozhodli dát celou věc k soudu. Nejsme jediní, kdo takhle vůči regionální radě postupuje," říká primátor Tibor Batthyány. „Nejde nám o to, abychom vyvolávali zbytečné spory, ale o to, aby soud rozhodl, kdo má pravdu. Pokud dá soud za pravdu poskytovateli dotace, tak budeme peníze vymáhat po advokátní kanceláři Dáňa a Pergl, která administraci toho projektu pro město připravovala. Pokud tam opravdu nějaká chyba byla, měla by za to kancelář nést odpovědnost, město ji najalo, aby bylo vše v pořádku."

Modernizace hřišť u ZŠ Švermova a Aloisina výšina stála skoro 18 milionů korun. Hřiště už opravu potřebovalo několik let, projekt se ale několikrát posouval. Teď už staré betonové plochy s prorůstající trávou nahradila hřiště s umělým povrchem, která slouží i veřejnosti.