Nejkomplikovanější uzavírka trvá až do září přímo v krajském městě Liberci. Páteřní Jablonecká ulice je od dubna uzavřena kvůli výstavbě tramvajové trati. Práce v červnu pokročí do druhé etapy, během níž budou zcela uzavřeny křižovatky Jablonecká s Kunratickou a Jablonecká s Hedvábnou.

Celý úsek v délce asi 2,3 kilometru nebude průjezdný. Uzavírka zkomplikuje nejen průjezd městem, jež je veden přilehlými ulicemi, ale i tramvajovou dopravu. Od 25. června do 31. července je plánována výluka na tramvajové trati v úseku stanic Viadukt – Vratislavice výhybna.

Tramvajová doprava bude nahrazena autobusy, přičemž zastávky Mlýnská, Textilana a U Lomu nebudou obslouženy.

Infarktové situace ale čekají motoristy i v dalších městech Libereckého kraje – zejména v Turnově, Mimoni, Semilech, Frýdlantu a také v obcích Hajniště, Poustka a Andělská hora. Často jde o dlouhodobé uzavírky způsobené loňskými povodněmi, ale také stavbou kanalizací a nezbytnými rekonstrukcemi. Přehled těch nejdůležitějších najdete v infografice.

Uzavírky

Řidiči, čekejte kolony!

Liberecký kraj – Kdyby loni nepřišly povodně, tento článek by byl možná o polovinu kratší. Velká voda totiž v Libereckém kraji zničila obrovskou část z dopravní infrastruktury a její opravy se táhnou ještě letos. Týká se to silnic II. a III. třídy.

Zničené mosty a propadlé silnice

Paseku nadělala voda nejvíce v severní části kraje na Frýdlantsku. Úplně uzavřeny tak jsou až do ledna 2012 silnice II/290 ve Frýdlantu a II/592 v Andělské Hoře, kde se propadly vozovky. Na částečné uzavírky se musí připravit ti, kteří jedou po silnici II/592 v Chrastavě – Mníšku, kde voda podemlela vozovku, dále na silnici III/26839 v Mařeničkách a III/26842 v Rousínově, kde se kyvadlově jezdí po provizorním mostě. Stržený most způsobil komplikace i v Hajništi, stavba nového se neplánuje dříve než v roce 2013, motoristé musejí volit objížďky po silnicích II/291 a III/29011. Kvůli zatrubnění dešťové kanalizace je až do 3. června uzavřena silnice III/2903 ve Frýdlantu.

Mimoňské náměstí mimo provoz do září

Na Českolipsku už dva měsíce pokračuje stavba první okružní křižovatky na Kozinově náměstí v Mimoni. Celkové náklady se podle odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje vyšplhají na 14 milionů korun, přičemž kraj počítá s tím, že postupně dojde k přestavbě tří současných křižovatek, které bude možné v budoucnu využít pro uvažované vybudování přeložky silnice II/268 podél Ploučnice, jejímž cílem je odklonit velkou část dopravy z centra města. Realizace projektu přinese zlepšení průjezdnosti městem, zvýšení plynulosti dopravy, bezpečnosti provozu a pohybu chodců a pozitivní dopady bude mít projekt i na životní prostředí a život obyvatel města díky snížení emisí a hluku.

Srdce Českého ráje před infarktem

Za 52 milionů kraj opravuje také ulici 5. května v Turnově, hlavní tah na Lomnici a Semily. V celém Turnově probíhá výměna kanalizace, proto se ve zmíněné ulici počítá s vybudováním nového povrchu vozovky a jedné miniokružní křižovatky na rozcestí ulic Husova a Kinského a výstavbou okružní křižovatky na křižovatce Hruštice – Károvsko.

Budou též rekonstruovány stávající přilehlé chodníky, vybudováno nové parkoviště u hřbitova a umístěno nové veřejné osvětlení. Rekonstrukce ulice 5. května v Turnově obsahuje i napojení a úpravu stávajících křižovatek v celé délce této ulice, zejména úpravu křižovatky u nemocnice a napojení nové silnice propojující Zelenou cestu s ulicí 5. května, kde bude stávající napojení zrušeno pro automobilovou dopravu a zúženo jen pro pěší.

Cesta z Jablonce do Brodu bude lepší

Sedmikilometrový úsek silnice z Bratříkova do Kokonína, kudy se jezdí z Jablonce nad Nisou do Železného Brodu, bude částečně uzavřen až do letošního září. Provoz bude v jednom jízdním pruhu. Rekonstruovaný úsek vede přes obce Maršovice, Jistebsko, Pěnčín a Bratříkov až před křižovatku se silnicí I/10 vedoucí do Železného Brodu.

Rekonstrukce bude zaměřena na opravu lokálně poškozených míst, vyrovnání povrchu vozovky, vyřešení řádného odvodnění komunikace a optimalizaci dopravního značení s cílem zlepšit dopravní obslužnost a zvýšit bezpečnost a plynulost provozu v tomto úseku.

Napojí R35 na mezinárodní síť

Do 30. června letošního roku bude omezen průjezd kolem Bílého Kostela, kde ŘSD buduje 7,6 km dlouhý úsek nové silnice R35. Ten zahrnuje přestavbu mimoúrovňové křižovatky Bílý Kostel, stavbu dvou nových křižovatek, 11 mostních objektů, přeložky a úpravy 10 komunikací, dvě opěrné a jednu zárubní zeď, vybudování systému odvodnění, dopravního značení, přeložky inženýrských sítí a vegetační úpravy.

Stavba bude předána řidičům po 2 letech intenzivních stavebních prací v říjnu roku 2011. Jejím zprovozněním dojde k propojení osobní i nákladní dopravy na mezinárodní sít polských a německých silnic.

„Všechny tyto zmiňované stavby jsou financovány z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, kde 92,5 procent nákladů je hrazeno z prostředků EU prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a zbývajících 7,5 procent nákladů bude kryto z rozpočtu Libereckého kraje,“ říká Martin Sepp, náměstek hejtmana pro dopravu.

VÍME, KUDY JET

Mimoň – stavba kruhové křižovatky
Tranzitní doprava vedena po náhradních objízdných trasách po silnicích I. třídy přes Doksy, Českou Lípu, Nový Bor a Cvikov. Osobní doprava včetně zásobování a veřejné hromadné dopravy bude probíhat po celou dobu výstavby za částečného dopravního omezení po stávajících komunikacích.
Turnov – rekonstrukce ulice 5. května
Objízdná trasa v I. a II. etapě bude vedena ulicí 28. října a Havlíčkovým náměstím. Ve III. etapě výstavby objízdná trasa povede ulicemi Husova, Žižkova, Alej legií, Šetřilovsko a Károvsko.
Bratříkov – Kokonín
– rekonstrukce silnice II/287
Po dobu rekonstrukce bude komunikace průjezdná v jednom jízdním pruhu. Potrvá až do září.
Poustka – stavba mostu
po silnicích III/0353, III/0356 a III/03510
Hajniště – stavba mostu
po silnicích II/291 a III/29011
Frýdlant – zatrubnění dešťové kanalizace
po místních komunikacích a po silnici I/13
Chrastava – Mníšek – propadlá vozovka
po silnicích I/35, III/01326 a I/13
Andělská Hora – propadlá vozovka
po silnicích III/27247 a III/27250
Břevniště – havarijní stav mostu
po silnicích II/592, III/27241