Podle architektonického návrhu by mělo jít o penzion s kapacitou 33 až 37 osob. Stavba s atypickým půdorysem má mít 19 ubytovacích jednotek a 25 parkovacích míst.

Výška by neměla přesáhnout 10 metrů a stavba by měla plynule navazovat na stávající Penzion Letka v Růžodole. Investorem je společnost Filapa, ve které figuruje jako jednatelka bývalá regionální politička a ředitelka Expertní rady liberecké iQLANDIE Lidie Vajnerová. Autorem architektonické studie je Vojtěch Pánek.

Zuzana Vejražková
ROZHOVOR: Prosadit v USA opatření proti viru? Američané nejsou zvyklí poslouchat

Technická univerzita o ničem neví

Podle žádosti o udělení výjimky má penzion sloužit pro krátkodobá ubytování turistů, studentů a zahraničních spolupracovníků Technické univerzity v Liberci. To byl také hlavní důvod, proč byla stavbě výjimka povolena. Jak ale vyšlo z pátrání Deníku najevo, Technická univerzita s nikým o ubytovávání svých studentů nebo spolupracovníků nejednala.

„Náš pan kvestor s nikým z firmy Filapa nejednal a není mu známá žádná dohoda o spolupráci,“ reagoval mluvčí univerzity Radek Pirkl. „Není to úplná výjimka, že se někdo odkazuje na Technickou univerzitu jako významnou instituci. Už se nám to párkrát stalo,“ dodal.

Podle architekta Vojtěcha Pánka, který stavbu navrhoval, se o výjimku zažádalo z důvodu, aby se mohlo v projektu pokračovat a investor měl klid. „Penzion to nebude. Museli jsme to tak pojmenovat, abychom dostali tu výjimku. I proto jsme uvedli, že tam budou ubytováváni studenti. Fakticky by tam měly vzniknout nájemní byty,“ řekl Pánek Deníku.

Obnovili první vitráže poškozené bombardováním Frýdlantu za války.
FOTO: Ve Frýdlantu obnovili první vitráže poškozené bombardováním za války

Platná stavební uzávěra má zamezit do doby vydání nového územního plánu Liberce nežádoucímu a nekoncepčnímu rozvoji v oblasti výstavby ubytovacích zařízení na území města. „Jde nám především o to, aby na území města nevznikaly nové ubytovny a nedocházelo k obchodu s chudobou, zejména formou doplatků na bydlení,“ objasnil důvod stavební uzávěry primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Na otázku, jestli nešlo o podvod, když investor napsal, že zde budou ubytovaní studenti Technické univerzity, Zámečník odpověděl: „Zabýváme se především tím, aby v místě nevznikla vyloučená lokalita. Dalším posuzováním se nezabýváme. O tom, že se účel budovy změní s novým územním plánem, víme.“

Účel stavby se změní po schávlení nového územního plánu

Objekt mezi ulicemi Londýnská a Ostašovská je sice plánovaný jako bytový dům, ale pro účely územního a stavebního řízení je objekt veden jako penzion z důvodu souladu záměru s územním plánem. „Objekt je uvažován ve vyšším standardu, než je zvykem u ubytoven. Stavební uzávěra je platná do 31. 12. 2020. Do doby výstavby už tato výjimka může být bezpředmětná. Žádám o výjimku zejména z důvodu ujištění investora o uskutečnitelnosti rozběhnutého záměru,“ napsal Pánek v odůvodnění pro udělení výjimky.

Markéta Klíčová a Jakub Erben jsou velkou posilou týmu, který v USA vyvíjí umělou ledvinu.
Mladí vědci z Liberce uspěli v USA. Pivo jim tam čepoval nositel Nobelovy ceny

Tuto výjimku mohou podle dokumentů města získat pouze hotely a penziony pro krátkodobá ubytování turistů nebo přechodné ubytování studentů a pro podporu osob a rodin ohrožených sociálním vyloučením, osob v krizi a bez přístřeší, cizinců a národnostních menšin.

Na papíře tak sice polyfunkční dům na Letce tyto podmínky splňuje, ale na základě nepravdivého tvrzení. Fakticky se účel stavby změní po schválení nového územního plánu. „Pokud by k jeho schválení nedošlo, museli by investoři dům využívat, tak jak napsali při žádosti o výjimku. Ta jim byla udělena na základě toho, co uvedli v žádosti,“ vysvětlil vedoucí odboru územního plánování libereckého magistrátu Petr Kolomazník. Na dotaz, zda-li magistrát informace v žádosti prověřuje, řekl: „Spoléháme na určitou kulturu mezi lidmi, že se budou chovat čestně.“