Přes dva miliony korun stálo obnovení vodní nádrže u Arnoltic na Frýdlantsku, kterou zrekonstruovaly České lesy během podzimu. Jedním z hlavních důvodů obnovení vodního díla bylo sucho. Do té doby nefunkční nádrž by měla od nynějška zadržovat ve zdejší krajině vodu.

„Nádrž byla zarostlá náletovými dřevinami, objekty se nedaly využívat. Zrekonstruovali jsme tedy hráz, přestavěli bezpečnostní přeliv, vyměnili výpustné zařízení a upravili zdrž," uvedl Ludvík Řičář, krajský ředitel podniku Lesy ČR z Liberce. Podle něj je nádrž také významným krajinotvorným prvkem a zvyšuje biologickou rozmanitost v lese.