Projekt se týkal úprav zaměřených na změnu druhové, věkové a prostorové skladby tamního porostu. Dnes totiž svahy pokrývá převážně smrková monokultura. „Pod smrky se měly dosázet buky, jedle a javory, aby byl les byl do budoucna stabilnější a smíšenější. Kdyby les postihla kůrovcová kalamita, už by tam byla připravena nová generace stromů,“ popsal bývalý náměstek, dnes už opoziční zastupitel Jan Korytář (Změna).

Město žádalo o dotaci ve výši 1,9 milionu korun, půl milionu plánovalo doplatit z vlastního rozpočtu. Ještě než se však stačilo o přidělení dotace rozhodnout, nové vedení města žádost samo stáhlo. „Projekt byl v tuto chvíli odložen, není zrušen. V současné době je pro město důležitá stabilizace lesních porostů především v oblasti Lidových sadů,“ informovala liberecká mluvčí Jana Kodymová.

KOLIZE S TMR?

Jedním z důvodů odložení projektu jsou záměry společnosti TMR, která má nyní ještědský lyžařský areál ve správě. „V současné době není projekt v kolizi se záměry TMR, avšak podle sdělení odboru hlavního architekta nevíme, zda je jejich záměr finální a nebude se do budoucna měnit,“ uvedli liberečtí úředníci v důvodové zprávě.

Město přitom kvůli možné kolizi podávalo žádost nadvakrát. „Bylo to proto, že se nám ozvala společnost TMR s tím, že tam plánují rozšiřovat tratě. První žádost jsme tedy stáhli a na základě jejich podkladů jsme ji upravili,“ dodal Korytář, podle kterého je další stažení žádosti hloupé rozhodnutí.

Právě Korytář byl ale kvůli projektu rovněž kritizován, projektovou dokumentaci k revitalizaci totiž ještě coby liberecký náměstek nechal vypracovat u ekologické organizace Čmelák, které sám předsedá. Korytář to tehdy odůvodňoval tím, že jeho odbor poptal více společností a Čmelák nabídl nejlepší nabídku.

Dokumentaci za 120 tisíc korun Čmelák skutečně vypracoval, teď ale zůstane ležet ladem. Noví radní se rozhodovali mezi variantami v projektu pokračovat, úplně ho zrušit nebo jen odložit. A právě tato možnost zvítězila.

Společnost TMR získala ještědský areál do pachtu v loňském roce. Podle jejich plánů má novým či rozšířeným sjezdovkám ustoupit jiných sedm hektarů lesa. Pro lyžaře vznikne zcela nová 45 metrů široká sjezdovka Nová Skalka, rozšíří se i tratě Slalomák a Liberecká.

VLIV NA PŘÍRODU

TMR by chtělo zmíněné tratě zprovoznit už příští sezonu. Nejprve ale bude nutné vypracovat dokumentaci EIA, tedy posouzení vlivu na životní prostředí. Krajský úřad totiž na začátku prosince vyhodnotil, že záměr může mít na přírodu vliv významný.