Liberecká radnice se dohodla s Českým svazem ochránců přírody, že ekologům lesík Opičák prodá. Návrh ekologů na přeměnu místa na veřejný park s tím, že tu zachovají všechny stávající vzácné ekosystémy, se vedení města zamlouvá. Sníží proto cenu pozemku.

„Chceme ekologům vyjít co nejvíc vstříc, proto významně snížíme prodejní cenu pozemku," vysvětlil Jiří Šolc, náměstek primátorky pro ekonomiku a systémovou integraci úřadu.

Lesík Opičák se nachází nedaleko od průmyslové zóny a Globusu, v blízkosti libereckého letiště, u silnice z Růžodolu do Ostašova.

V tomto unikátním přírodním prostoru hnízdí také velké množství ptáků. Město je proto opatrné.

„ U ochránců přírody máme jistotu, že pozemku zůstane zachován dosavadní ráz významného krajinného prvku. Město Liberec si navíc ponechá zpětné předkupní právo, pokud by Opičák někdy v budoucnu chtěli ochránci přírody prodat," doplnil Šolc

O lesík, který získal označení „významný krajinný prvek" a jehož rozloha je téměř tři hektary, usilovali ochránci přírody už před lety. Nakonec ale nesehnali dostatek prostředků na jeho koupi.

Vše je zatím ve fázi jednání. Celou záležitost musí projednat rada města a konečné slovo budou mít zastupitelé.