Ve funkci generálního ředitele Krajské nemocnice v Liberci není žádným nováčkem. Největší zdravotnické zařízení v Libereckém kraji řídil už v letech 2007 – 2011. Teď se vrátil a provázejí ho velká očekávání. Luděk Nečesaný.

V jakém stavu jste nemocnici v polovině prázdnin přebíral?
Když použiji strohá čísla, byla po sedmi měsících letošního roku ve ztrátě 69 milionů korun, účet nemocnice byl prázdný a faktury v řádech zhruba 20 milionů korun zůstaly neuhrazené. To byla naše startovací pozice.

Jak je na tom teď?
Ta čísla byla horší, než jsem před příchodem předpokládal a nic nejde ze dne na den. Ale zastavujeme ztrátu. Snažíme se dluh minimalizovat tím, že snižujeme ceny dodávaného materiálu, vypovídáme nevýhodné smlouvy a propouštíme lidi, kteří byli přijati neúčelově. Zatím jsme neudělali a nechceme dělat žádné negativní rozhodnutí směrem ke zdravotníkům. Ani ve smyslu snižování platů ani ve smyslu propouštění.

Jací lidé jsou propuštěni?
Jedná se o několik pracovníků v nezdravotnické části, vesměs v kancelářích. Někteří byli u nás na dohodu o práci, nebo na smlouvy s externími firmami. Dá se říci, že v oblasti zbytné podpory lidí, dohod nebo různých poradenských činností lze měsíčně ušetřit dva nebo tři miliony. A zbytek když ušetříme na materiálu, lécích, tak do konce roku budeme vyrovnaní určitě. Ostatně to je i to, co hlásíme od začátku. Chceme dostat nemocnici do konce roku z červených čísel.

Nebude to na úkor pacientů?
Nesmí. Rádi bychom předvedli, že řídit zdravotnické zařízení umíme a dali jsme si tento velmi smělý a odvážný cíl – do konce roku se dostat na hranici vyrovnaného průběžného hospodaření, aniž bychom jakkoli omezovali rozsah a kvalitu poskytované zdravotní péče. A také aniž bychom limitovali budoucnost krajské nemocnice tím, že bychom nesplnili některé výkonnostní parametry a tím si pokazili referenční limity pro příští období. K tomu rozhodně nedojde.

Hodně se teď v nemocnici zabýváte připravovanou fúzí s Panochovou nemocnicí v Turnově. Jak se k ní stavíte?
Záměr fúze byl schválen na začátku roku a od té doby se jím zabývá ustanovený tým. My jsme nastoupili na začátku srpna jako nové vedení nemocnice do rozjetého vlaku. Prvním pohledem a selským rozumem říkáme, že spojení nemocnic je správné, zvláště s ohledem na riziko vstupu některých soukromých subjektů do teritoria Libereckého kraje. Ale zároveň se ptáme předchozího vedení, kde jsou nějaké materiály k situaci, kdy opravdu k fúzi dojde? Ničeho jsme se nedopátrali, tak jsme se na úrovni představenstva a dozorčí rady shodli, že potřebujeme situaci velmi detailně popsat a navrhnout opatření, která povedou ke stabilizaci turnovské části. Ta také skýtá nějakých 20 až 30 milionů ročně ztrátové hospodaření.

Tušíte, jak z toho ven?
Hledáme každý měsíc zhruba 2 až 2,5 milionu korun. Pečlivě jsme zkoumali, kde lze dosáhnout úspor. Je třeba říct, že námi navržený postup, který vede k optimalizaci nákladů, je velmi dramatický. Znamená propouštění 40 až 50 lidí v turnovské části nemocnice. Vesměs v administrativních provozech. V prádelně, stravovacím provozu, mzdové účtárně. To všechno můžeme zajišťovat v Liberci. I přes tuto radikalitu opatření lze uspořit asi 10 milionů korun a to je opravdu spojeno s tímto dramatickým propouštěním. Ale tato částka nestačí. A je třeba hledat zbytek ve výši minimálně 5 až 10 milionů korun. Pomoci může fúze, pakliže jí zastupitelstvo Libereckého kraje, Liberce a Turnova schválí. Pakliže ne, bude muset nemocnici pomoci dotací například Turnov.

Až padesát propuštěných lidí, to je dost. Opravdu nepůjde o zdravotnický personál?
Určitě u nich není žádný důvod k obavám. Paradoxně jsme našli činnosti a drobné zákroky, kterými můžeme rozpohybovat nižší efektivitu, obložnost některých oddělení turnovské nemocnice. Takže nedojde ani k propouštění, ani zavírání ničeho.

O následcích fúze v turnovské nemocnici se hovoří hodně, ale co bude znamenat pro libereckou nemocnici?
Všechna opatření, která navrhujeme v turnovské nemocnici, navrhujeme s tím, abychom nemuseli zvyšovat náklady v nemocnici v Liberci, ani přijímat další lidi.

Kromě toho, že chcete dostat nemocnici z červených čísel, jaké máte plány na dobu svého působení?
Nevím, jak ta doba bude dlouhá. Ale prvním krokem je opravdu stabilizace ekonomické situace, rozvoj a udržení minimálně současného rozsahu kvality medicíny, zvýšení spokojenosti zaměstnanců a pacientů. Pak chci otevřít diskuzi nad emergency v nemocnici a stavbou nové nemocnice. To jsou mé cíle na období následujícího roku, jestli tady budu déle se uvidí.

Co bude s nemocnicí dál zajímá řadu lidí. Pro kterou z variant jste vy?
V tuhle chvíli žádná z variant na stole není. Všichni víme, že stávající areál v tomhle rozložení už neodpovídá potřebám a funkci krajské nemocnice, která se roztáhla v poskytování zdravotnické péče. A že máme variantu možné stavby nové nemocnice tady v dolní části areálu, variantu letiště a variantu bývalé Textilany. Všechny chceme popsat ve smyslu vlastníka, nákladů spojených s pořízením pozemku a velikostí a stavbou nemocnice, a vyčíslit. Tady odhaduji že v listopadu nebo prosinci budeme schopni říci, kolik by stála nová nemocnice. A zohlednit přidané hodnoty jako pozemek, infrastrukturu a podobně. A také to, jestli se podaří sehnat nějaké peníze v Evropské unii, a jestli po nich můžeme sáhnout. Jestli nikde nebudou, pak si myslím, že z vlastních zdrojů nebo ze zdrojů kraje je stavba nové nemocnice absolutně nemyslitelná a budeme se muset věnovat postupné rekonstrukci stávajících budov.

Na závěr jedna odlehčenější otázka. Když jste v roce 2011 odcházel, těšil jste se mezi zaměstnanci poměrně velké oblibě. Jak reagují dnes na váš návrat?
Velmi pozitivně, ale obávám se, že očekávání, která mají, že budeme opět rozdávat odměny ve velkém, nebudu moci v příštích měsících splnit. Protože stav nemocnice to zatím neumožňuje. Ale věřím, že je nezklamu. Že se brzy dostaneme znovu do stavu spokojenosti.