Oddělení následné péče v Krajské nemocnici Liberec přímo navazuje na péči akutních oddělení. Disponuje 98 lůžky a vytváří tak prostor pro dokončení potřebné léčby a celkové zotavení pacientů.

„Kapacita dostatečná úplně není, přesto se snažíme maximálně vyhovět akutním oddělením. Vzhledem k pestrému složení našich pacientů s různými typy onemocnění čekací doba během roku kolísá ve vlnách,“ popsala situaci primářka oddělení Věra Mikulecká.

Jogín, canisterapeut i kaplan

Liberecké oddělení disponuje akreditací v oboru geriatrie, což pacientům v seniorském věku zaručuje, že jejich léčba je optimalizována vzhledem k specifickým změnám, které probíhají ve stárnoucím lidském organismu. „Snažíme se pacienta dostat do lepší kondice, zdravotně i psychicky. Pokračovat v léčbě tak, aby pokud možno co nejdříve dosáhl co nejvyššího stupně soběstačnosti,“ podotkla lékařka. Jejich pacientům se věnují rehabilitační pracovníci, probíhá trénink kognitivních funkcí a k dispozici jsou i služby jogína a canisterapeuta. Pro neméně důležitou duchovní i psychickou podporu využívají i služeb nemocničního kaplana.

Délka pobytu na oddělení je dána zdravotním stavem pacienta, minulý rok průměrná ošetřovací doba byla 29 dní. Vzhledem k tomu, že se převážně jedná o pacienty vyššího věku, při propuštění spolupracují s organizacemi jako domovy seniorů, alzheimer centra, domovy se zvláštním režimem i liberecký hospic. „Když jde pacient domů, snažíme se ho sociálně zajistit, aby měl dostatečnou péči i v terénu. Hodně komunikujeme s rodinami pacienta,“ zdůraznila primářka. „Usilujeme o to, aby se geriatrická péče rozšířila a senioři měli návaznou specializovanou léčbu. Jsme posledním článkem nemocniční péče. Chceme, aby pacient od nás odcházel se správně nastavenou léčbou a byl sociálně dobře zajištěn,“ doplnila.

Vizualizace Centra urgentní medicíny.
Výstavba Centra urgentní medicíny v Liberci se blíží. Připravte se na omezení

Kapacita jabloneckého Centra doléčování a rehabilitace (CEDR) je třicet lůžek, oddělení je po většinu času plné a na přidělení lůžek se čeká. Další část CEDRu je v Tanvaldu s 37 lůžky. Občas se zde setkávají s problémem, kam umístit pacienta po doléčení. „Nicméně sociální situace se u pacientů řeší ve spolupráci se sociálními pracovnicemi, které nám pomáhají, v případě potřeby, umístit pacienty do domova důchodců,“ sdělila mluvčí Nemocnice Jablonec nad Nisou Jana Válková.

Kapacita oddělení Lůžka následné péče v českolipské nemocnici je 117 a její obsazenost činí 98 %. Jelikož dlouhodobá hospitalizace je náročná zejména na psychiku pacienta, zaměřují se zde na aktivizační činnosti. Oddělení přijímá pacienty z akutních lůžek českolipské nemocnice nebo dalších zdravotnických zařízení, případně na doporučení praktického lékaře. „V naší nemocnici velmi dobře fungují zdravotně sociální pracovnice, které seniorům pomáhají s umístěním jak do domácí péče, tak dalších zařízení, ale poskytují i sociálně zdravotní poradenství a další sociální služby,“ podotkla mluvčí Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa Tereza Sutor.

Stejně jako na každém lůžkovém oddělení nemocnice i zde personál provádí základní činnosti jako je hygiena, podávání léků, vyšetření, převazy a podobně. Na aktivizaci se podílí multidisciplinární tým složený z fyzioterapeutů, ergoterapeutů, v případě potřeby dochází logoped, psycholog a využívají i kaplanské služby. Probíhá zde také rehabilitace ošetřovatelská, která zahrnuje pasivní dechová cvičení, polohování pacientů, podporu vertikalizace a také aktivizaci pacienta. „Spolupracujeme s dobrovolníky společnosti ADRA a canisterapeuty. Samozřejmostí jsou i služby kadeřnice a pedikérky. Aktivity se vždy odvíjí od stavu pacienta. Cílem aktivit je zlepšení či udržení kvality života pacientů a příprava na jejich návrat do domácího prostředí,“ dodala Sutor.

Oddělení následné péče v Libereckém kraji

Krajská nemocnice Liberec
Oddělení následné péče
93 lůžek

Nemocnice Jablonec nad Nisou
Centrum doléčování a rehabilitace
67 lůžek (30 v Jablonci a 37 v Tanvaldu)

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
Lůžka následné péče
117 lůžek