Na základě proběhlých jednání zástupců statutárního města Liberec, Libereckého kraje a společnosti České dráhy bylo iniciováno zpracování podnětu na pořízení změny územního plánu. Ta má prověřit možnost prodloužení stávající lanové dráhy k parkovacímu domu u konečné stanice tramvajové linky a zároveň prověřit možnost modernizace technologie z kyvadlového provozu na oběhový provoz.

„Změnu navrhujeme proto, že už dnes je jasné, že lanovka bude potřebovat modernější technologii přepravy. Proto chceme nechat prověřit možnosti prodloužení lanové dráhy a především její modernizaci. A to ve vztahu k maximální možné bezpečnosti provozu. Bez ohledu na to, kdo bude do budoucna lanovku provozovat, je třeba se připravit na to, že její technické parametry budou zkrátka kvůli aktuálním normám a s důrazem právě na zmíněnou bezpečnost jiné. Za sebe jsem nadále přesvědčen o tom, že město Liberec má mít zájem na tom, aby na provoz budoucí lanovky mělo maximální možný vliv a ideálně se stalo i jejím většinovým vlastníkem,“ řekl primátor Liberce Jaroslav Zámečník. Podnět na pořízení změny územního plánu musí ještě posvětit zastupitelé.