„V první řadě se musíme ve vedení města a v radě shodnout na tom, jaký typ lanovky a v jakém rozsahu dostane zelenou. Nechat zpracovat co nejpřesnější rozpočet a v neposlední řadě také najít způsob, jak chceme a můžeme lanovku do budoucna provozovat nebo někomu pronajímat, aby se o to sám postaral. Možností je celá řada a věřím, že s kolegy najdeme ten nejlepší model jak pro město, tak jeho občany,“ sdělil liberecký primátor Jaroslav Zámečník.

Tři varianty jsou ve stávající trase dlouhé bezmála 1,2 kilometru a tři stejné v prodloužené trase o 770 metrů ke konečné tramvaji v Horním Hanychově. V jedné variantě se počítá se zachováním kyvadlového provozu dvou kabin, kdy každá pojme 50 nebo 70 lidí. V druhé je navržený oběžný systém s 12 či 17 kabinami, z nichž každá bude mít kapacitu deset lidí. V třetí nazývané tramvaj by byla jedna kabina zavěšená na dvou lanech pro 80 nebo 100 lidí. Liberečané se mohli detailněji seznámit se všemi variantami prostřednictvím veřejného představení, které se nedávno uskutečnilo v libereckém Kině Varšava.

Možné podoby lanovky na Ještěd.Možné podoby lanovky na Ještěd.Zdroj: Deník/Jiří Louda

„Má osobní preference je, abychom lanovku prodloužili a propojili s konečnou zastávkou tramvaje a MHD. Vycházím z trendů, které jsou dnes běžnou součástí uvažování nad veřejnou dopravu v mnoha moderních evropských městech,“ řekl náměstek primátora Liberce pro architekturu, dopravní stavby a veřejný prostor Jiří Janďourek. Podle něj je potřeba myslet nejen na současný stav, ale především na budoucí generace. „Jinými slovy to, co tvoříme teď, tvoříme pro budoucí desítky let. V duchu tohoto myšlení postupoval kdysi právě i architekt Karel Hubáček se svým týmem při navrhování legendárního a světově uznávaného hotelu a vysílače Ještěd,“ doplnil.

Slavnostní večer „Karel Hubáček 100“ se uskutečnil v univerzitní aule. Součástí programu bylo odhalení interaktivního objektu s Hubáčkovými citáty.
Budoucí architekti vzdali poctu Karlu Hubáčkovi. Věnovali mu interaktivní objekt

Někteří Liberečané se vyslovili pro obnovení lanovky v původní trase a neprodlužovat ji až ke konečné tramvaje. Poukazovali na pěknou procházku, která od tramvajové zastávky k lanovce vedla. „Ještěd je pro nás velice významný. Od malička jsem tam s babičkou chodila, byl to pro nás nádherný výlet, po cestě jsme si nasbíraly houby. Jsem pro krátkou variantu,“ svěřila se liberecká rodačka Hana Sedláková. Jiní se vyjádřili k budoucímu systému a raději by upřednostnili modernizaci a zachování kabinového systému. V minulosti dokonce vznikla i petice, která toto požadovala. Obdobného názoru je například liberecký patriot Tomáš Janků. „Když se podívám na historický vývoj staveb na Ještědu, tak nemůžu opomenout fakt, že současná podoba lanovky prostě k Ještědu patří,“ podotkl.

Představitelé města už oslovili i několik renomovaných institucí a firem, jako například Národní rozvojovou banku, Czechinvest, Technickou univerzitu v Liberci, ale i několik dalších specialistů na tuto problematiku, aby jim pomohli s vypracováním kvalitního podnikatelského záměru. „Ten by měl radním města pomoci v rozhodnutí, zda by měl Liberec lanovku do budoucna provozovat sám, třeba prostřednictvím nově založené vlastní společnosti či dopravního podniku, nebo ji přenechat strategickému partnerovi, případně vsadit kombinaci obou těchto cest. Chceme mít zkrátka kvalitní a odborná doporučení a data, abychom v zájmu města rozhodli co nejlépe,“ informoval primátor.

Terminál městské hromadné dopravy v ulici Fügnerova.
Oprava terminálu hromadné dopravy v Liberci bude hotová na začátku léta

V tuto chvíli byl vybrán revizní znalec, probíhá zkoumání znaleckých posudků a do konce měsíce by měli znát všichni zúčastnění revizní cenu. V minulosti mělo město výhrady právě k posudku Českých drah, která stanovuje cenu kolem 50 milionů. Věří, že právě revizní posudek prokáže nižší cenu „Poté přistoupíme k jednání s městem a věřím, že do května či června bude prodejní proces dokončen,“ dodal za České dráhy Jiří Ješeta.

Podněty a připomínky mohou zájemci zasílat přes formulář na webu města: www.liberec.cz/lanovka/, kde si mohou prezentaci z představení studie stáhnout.