Využívání těchto objízdných tras vedlo ke značnému zvýšení intenzity dopravy a jejich zátěže. „Město Liberec požadovalo po investorovi provedení oprav poškozených míst na těchto objízdných komunikacích,“ dodala mluvčí města Jana Kodymová, podle které už došlo ke kontrole stavu silnic a byla určena poškozená místa. Opravy by měly trvat do konce října.