Jedna z největších investičních akcí v letošním roce v Chrastavě neproběhne. Radnice už dlouhodobě žádala o rekonstrukci ulice Liberecké, jejímž majitelem je Liberecký kraj. Po řadě jednání kraj investici schválil, stavební práce měly vypuknout letos na jaře. Po dokončení mělo město komunikaci převzít do svého vlastnictví, dokonce už o tom sepsalo s krajem smlouvu. Liberecká ulice totiž tvoří sjezd z rychlostní komunikace do centra města od Liberce. Žádné práce ale nezačnou.

„Opravu Liberecké ulice jsme zařadili mezi priority kraje, dokonce jsme zajistili peníze na potřebnou rekonstrukci ze Státního fondu dopravní infrastruktury," říká radní pro ekonomiku Marek Pieter. Plány ale zhatili síťaři.

„Hrozí, že pro další rok se peníze neseženou, ale je nesmysl rekonstruovat letos Libereckou ulici jen proto, že teď peníze jsou, a pak to za půl roku celé rozkopat kvůli plynu a vodě." Michael Canov, starosta Chrastavy

„Při přípravě celé akce se pak na společné schůzce se všemi zúčastněnými přišlo na to, že vzhledem ke složitosti celé akce by se nestihly zrekonstruovat v potřebném rozsahu sítě. V Liberecké ulici je totiž třeba kompletně vyměnit nízkotlak za středotlak a je též třeba provést zásadní rekonstrukci vodovodního řadu," vysvětluje starosta Chrastavy Michael Canov. „Zjistilo se, že síťaři na tu akci nejsou vůbec připraveni. Ne tedy vlastní vinou, že se tady ta rekonstrukce připravuje, věděli, ale nedostali to oficiálně potvrzené se všemi razítky, takže v letošním roce by to nebyli schopni zvládnout," dodává Canov. Oprava by tak sice mohla letos proběhnout, ale silnice by se pak znovu celá rozkopala. Město proto nakonec akci o jeden rok posunulo. Nového povrchu se tak Liberecká ulice dočká až v roce 2016.

Zvítězil selský rozum, i přes rizika

„Nebylo to lehké rozhodování, hrozí totiž, že na ten další rok se nepodaří zajistit peníze ze Státního fondu dopravní infrastruktury, které tam jsou vyčleněné na letošní plánovanou opravu. Takže teoreticky je možné, že k rekonstrukci v roce 2016 nedojde, protože nebude z čeho zaplatit. Ale byl by holý nesmysl něco opravovat jen proto, že teď peníze jsou, a za půl roku to pak zase rozkopat kvůli plynu a vodě. Kanalizace je naštěstí v pořádku, té se to týkat nebude," dodává Canov s tím, že oprava Liberecké bude obsahovat i výstavbu chodníků od sídliště. Tu už ale bude zajišťovat město ze svých vlastních prostředků.

Liberecký kraj Chrastavu ujišťuje, že peníze na posunutou opravu zajistí. „Vedli jsme s krajem dlouhá jednání, ale nakonec mě hejtman i radní pro dopravu Vladimír Mastník přesvědčili, že peníze seženou," uzavírá Canov. Kvůli sítím se teď musí posunout i termín dokončení tramvajové tratě do Jablonce, i tam hrozilo, že se čerstvě zmodernizované koleje znovu rozkopu kvůli přeložce plynu.