Inspekce zároveň zahájí správní řízení kvůli opakovanému poškozování životního prostředí, krajní sankce je až 50 milionů korun.

Zhruba 7500 tun textilu a plastů do osady přivezla podnikatelka ze Šluknova před sedmi lety.

Není to poprvé, co v souvislosti s nelegálně dovezeným odpadem na Frýdlantsko, podala inspekce trestní oznámení. „Předchozí dvě byla odložena," řekla Danuše Hráská z libereckého inspektorátu ČIŽP.

Podle Cigánkové vidí v tomto případě dvě porušení zákona, a to neoprávněné nakládání s odpady a uvedení nepravdivých údajů při zápisu změny do obchodního rejstříku. „ČIŽP v tomto případu hodlá uložit další, citelnější sankce za opakované poškozování životního prostředí," dodala.

Po předchozích zkušenostech se dá těžko předpokládat, že ji viník zaplatí. Majitel odpadu se několikrát změnil. V roce 2006 se vlastníkem stala firma Nisa Recycling s tím, že v místě bude odpad zpracovávat.

Záměr měl tehdy i podporu obce, která očekávala vytvoření pracovních míst. Nic z toho se ale nenaplnilo, a inspekce proto nařídila likvidaci odpadu do konce roku 2009, což se také nestalo.

ČIŽP sice Nisa Recycling vyměřila za protizákonné nakládání s odpady pokuty v souhrnu za téměř 1,8 milionu korun, ta je ale nezaplatila. Po změně jednatele v roce 2010 firma s inspekcí nekomunikuje. Majitelem je 25letý Moldavan Ivan Barbescu.

Bez souhlasu vlastníka se odpad jen obtížně podaří zlikvidovat.

„Je tam možnost vyvlastnění v případě ohrožení životního prostředí," řekla už dříve Hráská.

Starostka Bulovky Romana Šidlová dnes uvedla, že u prvního případu stále ještě stoprocentně nevědí, komu budova patří.

„Do konce týdne bychom snad v tom měli mít jasno," dodala.

V Arnolticích hořel odpad v listopadu dvakrát. „Podle šetření policie vše nasvědčuje tomu, že požáry byly založeny úmyslně," uvedla Cigánková. V bývalém seníku bylo podle odhadu ČIŽP 2500 až 3000 tun nelegálně dovezeného textilu. Plechovou halu o rozměrech šedesát krát dvacet metrů vyplňovaly balíky až do výše šesti metrů. Budovu někdo zapálil buď úmyslně, nebo z nedbalosti v pátek 9. listopadu. Hasiči požár likvidovali čtyři dny.

O týden později hořelo v areálu bývalého teletníku na ploše čtyřicet krát šedesát metrů, kde byly uskladněné balíky odpadu do výšky šesti metrů. Tam bylo uskladněno asi 4000 tun textilu a plastů.

„Shořela asi čtvrtina," uvedla tehdy starostka Bulovky. Hasiči požár likvidovali tři dny.

Dovezený odpad z Německa objevili inspektoři životního prostředí po roce 2005 na Frýdlantsku na několika místech. Zhruba 3062 tun plastů a 5375 tun textilu většinou byly v soukromých skladech v bývalých zemědělských areálech. Když požadovala inspekce nápravu, odpad po nějaké době někdo zapálil.

Tak tomu bylo v červenci 2007 v Dolní Řasnici. Další skládka hořela o dva roky později v nedalekých Černousích. Arnoltice byly posledním místem, kde skládky nelegálně dovezeného odpadu nehořely.