Lapače zapůjčila odboru ekologie veřejného prostoru společnost Městské lesy Liberec zcela zdarma. Ačkoliv se tato zařízení instalují především v lesích, již několikátým rokem se kůrovec začíná objevovat také v parcích, v centru města. V těchto dnech nastává období, kdy tento škůdce vylétává a napadá zdravé stromy.

Lapače, které byly umístěny především do parků a ploch s výskytem smrku ztepilého, budou každý týden pravidelně kontrolovány pracovníky z odboru ekologie. Město Liberec prosí občany, aby s lapači nemanipulovali. Dále prosí vlastníky pozemků, na kterých jsou jehličnaté dřeviny, aby stromy pravidelně kontrolovali a napadené kusy odstraňovali. Tím se předejde dalšímu šíření škůdce.