Technická univerzita v Liberci si připravila zajímavý edukativní program pro své návštěvníky. Studenti z jednotlivých kateder přiblížili dětem vědeckou, historickou nebo matematickou část vzdělávání netradiční formou jako jsou kvízy, pokusy, hry a také soutěže.

EDUCA WEEK pokračuje dále dalším programem ve spojení s Czechitas, Agenturou regionálního rozvoje, ZOO Liberec či Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci. Aktivity jsou různorodé, a tak si každý najde tu svou. „Se zúčastněnými organizacemi se podařilo dojednat mnoho zajímavých programů a aktivit, které vznikly často pouze pro EDUCU.

Společně s rodiči si tak děti mohou užít dny plné zážitků na EDUCA KIDS, a ještě ušetřit nemalé finanční prostředky, většina programů je totiž zdarma či za malý poplatek“ podotkl jeden z organizátorů Roman Kladivo. Tradičně EDUCA WEEK vyvrcholí otevřením EDUCA EXPO, který se koná ve dnech 14. až 16. října v Home Credit Areně. Zaměřuje se na vzdělávání, budování kariéry a nabídku pracovních příležitostí zejména na severu Čech. Celkem se návštěvníkům představí více jak 50 škol a 40 firem.