Všechna pracoviště Magistrátu města Liberec budou od 10. do 13. května uzavřená kvůli stěhování části technologií datového centra informačního systému města. Magistrát zůstane uzavřen také v pondělí 8. května, kvůli státnímu svátku. Úřední záležitosti si tak budou lidé moci vyřídit v druhém květnovém týdnu pouze v úterý 9. května.

Služby, které poskytuje informační systém města, nebudou veřejnosti dostupné od 9. května od 16:00 hodin do 14.00 hodin 13. května. Agenda sjednávání pohřbů a záležitosti s pohřebnictvím spojené fungovat budou, kromě možnosti placení sjednaného obřadu platební kartou.

Z důvodu stěhování registru vozidel z budovy URAN do budovy S TOWER v dolním centru města, bude toto pracoviště uzavřeno od 15. do 20. května, včetně soboty. Odbor dopravně správních agend bude služby registru vozidel poskytovat na novém pracovišti od pondělí 22. května.