„Děláme to rádi a nejen pro sebe, ale i pro ostatní, je to prostě radost. Proto nás doslova zaskočil dopis close Truhlíky umístěné před domem. info Zdroj: Tomáš Hajlek zoom_in Truhlíky umístěné před domem. z města, který žádá jejich bezodkladné odstranění. Nikoho jsem se sice neptal, jestli tam mohou být, ale žijeme na malém městě, kde se do nedávna dobré úmysly netrestaly,“ svěřil se Deníku Tomáš Hajlek.

V dopise jim je vytýkáno, že květináče stojí v úzkém místě chodníku. Výzva se týkala i popelnic, jejich umístění před domem je zatím tolerováno z důvodu jeho složité polohy. „Chápu, že to není výmysl radnice. Myslím si ale, že se nás úřad mohl zastat. Navíc si neumím představit, že by někdo využíval chodník až těsně u domu. Jak se říká, právo vítězí nad rozumem,“ povzdychl si Hajlek.

Kvůli nárůstu motorových vozidel a zvýšenému riziku dopravních nehod totiž vedení města Osečná přivítalo možnost získání finančních prostředků na vybudování chodníků. V rámci projektu „Zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě Osečná“ jim udělil Státní fond dopravní infrastruktury řadu výjimek.

Podle osečenského starosty Jiřího Hauzera se jednalo především o výjimky související s šířkami chodníků v úzkých místech a problematika vjezdů k jednotlivým nemovitostem. „V rámci pravidelných monitorovacích zpráv, které jsme povinni provádět, jsme problémy sumarizovali a všem postupně zasíláme dopis se žádostí o odstranění různých předmětů a překážek z veřejného prostranství, tedy chodníku. Rozhodně jsme ani nepřemýšleli o trestání či řešení problému zatím jiným způsobem než domluvou s dotčenými občany,“ zdůraznil s tím, že výtky se týkají přibližně šesti domů. „V případě neodstranění nám hrozí sankce dle podmínek projektu,“ doplnil.

Květináče podle úředníků brání v chůzi v úzkém místě chodníku na Svatovítském náměstí a představují zdroj možného úrazu. S tím ale Hajlek nesouhlasí. „Truhlíky jsou umístěny v šířce schodu, který vede do domu. Nemám pocit, že je chodník úzký, nebo že by se po něm kvůli tomu nedalo chodit,“ podotkl. „Já jsem pro kytičky. Prostor konkrétně u tohoto domu je dostačující,“ okomentovala situaci jedna z místních. Další si myslí, že jde o byrokratickou buzeraci.

Umístění květináčů na veřejném prostranství má znaky záboru. Nedojde-li k jejich odstranění, má město možnost tuto věc zaslat k projednání v rámci správního řízení na Magistrát města Liberec a řešit to jako přestupek spočívající v neoprávněném záboru veřejného prostranství. „Předpokládám však, že k tomuto nedojde a se všemi občany se nakonec domluvíme,“ dodal místostarosta Luboš Pytloun s tím, že lhůta na udělení nápravy není zatím stanovena.