Krajský úřad Libereckého kraje totiž vyrazil spolu s Lesy České republiky do boje proti těmto škůdcům tím, že přidělil Lesům dotaci na nákup feromonových lapačů.

„V současné době mají Lesy, které dotaci spravují, nakoupeno celkem 165 lapačů, a to výhradně pro potřeby drobných vlastníků lesa,“ uvedl Libor Dostál, zástupce ředitele Krajského ředitelství Lesů ČR Liberec. „Lapače slouží k odchytu kalamitních druhů kůrovců, konkrétně lýkožrouta smrkového a lýkožrouta lesklého,“ dodal.

Povinností každého drobného vlastníka lesa je pak lapače na vhodném místě nainstalovat. Umělý feromon je látka, která do lapače láká samce i samičky kůrovce.

„Každý týden pak musí vlastník lesa odchycené brouky z lapačů vybírat a účinně likvidovat. Přes zimní období by měl vlastník lesa lapače uskladnit na suchém místě,“ připomněl Libor Dostál.

V současné době v Libereckém kraji dokončují kůrovci svou první generaci. Z vajíček, která na jaře pod kůru nakladli přezimující brouci, se úspěšně vylíhly larvy.

Po jejich zakuklení se objevují dospělí jedinci, kteří nalétávají na nové stromy.

„Právě nyní, na počátku druhého rojení, se rozhoduje o tom, kolik kůrovců bude v libereckých lesích přezimovat,“ zdůraznil Libor Dostál.

Kůrovci jsou přirozenou součástí lesních ekosystémů. Zavrtávají se pod kůru stromů a živí se jak dospělí jedinci, tak i jejich larvy, lýkem. Stromy pak postupně chřadnou a umírají.

Pokud dojde k přemnožení kůrovců, mluví lesní hospodáři o kůrovcové kalamitě, neboť ve velmi krátké době může odumřít celý les.

Kůrovcům se nejvíc daří ve smrkových lesích.