„Pro mnoho z nás je výskyt kudlanky nábožné v bezprostředním okolí nejspíš velkým překvapením. A právě entomologové nám dokáží přiblížit život různých druhů hmyzu, včetně těch, které jsme vždy řadili k těm exotickým a u nás nežijícím,“ řekla náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje Květa Vinklátová.

Kudlanka nábožná se nachází na červeném seznamu ohrožených živočichů. Dlouhodobě se vyskytovala jen na stepních lokalitách v nejteplejších částech jižní Moravy, ale přibližně od 90. let minulého století se začala objevovat i v severnějších oblastech. Dnes už je téměř na celém území Moravy i ve Slezsku. „Zhruba na přelomu tisíciletí se kudlanky začaly objevovat i v Čechách, nejdříve v teplých oblastech: na Kolínsku, Nymbursku, Mělnicku, Mladoboleslavsku a v Praze. V souvislosti s pokračujícím oteplováním se šíří dále na sever a v posledních letech byly pozorovány v Českém středohoří, na Českolipsku, Děčínsku nebo v Podkrkonoší,“ informoval entomolog ze Severočeského muzea v Liberci Pavel Vonička.

Kudlanka se k nám rozšířila z jižní Evropy.
Litoměřickem se šíří kudlanka nábožná, zahlédnout ji můžete i ve městech

Samice kudlanky nábožné u Osečné.Samice kudlanky nábožné u Osečné.Zdroj: Petr FilipDospělé samičky mohou měřit až 8 centimetrů, zatímco samci dosahují velikosti 5,5 centimetru. Samečci se mohou pochlubit jen delšími tykadly, dosahujícími téměř do poloviny těla. Člověku kudlanky nijak nebezpečné nejsou, přestože jejich nápadným znakem jsou takzvané loupeživé končetiny prvního páru, kterými loví svoji kořist, což jsou většinou sarančata, kobylky nebo cvrčci. Pokud jde o zbarvení, kudlanky nábožné se ve zdejších končinách většinou halí do různých odstínů zelené barvy. Díky tomu se dokážou téměř dokonale skrýt ve vegetaci a splynout s prostředím. Ukryjí se tak nejen před možnými predátory, ale stávají se nenápadné i pro kořist. Potkat lze ale i hnědě nebo žlutě zbarvené kudlanky.

„Kudy a jak se kudlanky šíří, není zcela jasné. Ačkoliv mají dobře vyvinutá křídla, zdá se, že nepatří mezi zdatné dálkové letce. Někdy je zanese vítr při letních bouřkách, lidé je nevědomky také převáží dopravními prostředky. Tím by bylo možné vysvětlit i občasný výskyt jedinců v okolí železničních tratí či dálnic,“ dodal Vonička.

Podobně jako se kudlanka šíří na sever, objevuje se i ve vyšších nadmořských výškách. Nedávno tak byla kudlanka nábožná zjištěna na lučním stanovišti nedaleko vrcholu Radhoště, ale také třeba u Rudníku v Krkonoších. Vzhledem k postupnému oteplování lze do budoucna očekávat i na Liberecku více nálezů.