Krajský úřad Libereckého kraje povolil jeho předčasné užívání od 6. listopadu. Zlepší se tam bezpečnost a plynulost dopravy. Denně tudy projede 14 tisíc vozidel. Celkové náklady 5,655 milionu korun zaplatilo Ředitelství silnic a dálnic ČR.