Křížová cesta na Křížovém vrchu ve Frýdlantu vznikla na přání tehdejšího frýdlantského děkana Magistra filosofie Johanna Friedricha Leubnera. Pozemek na její výstavbu darovali Clam-Gallasové a s její výstavbou pomáhali sami občané. Dokončena byla roku 1737 a o sedm let později její vrcholový kříž s obrazem Nejsvětější Trojice vysvětil Josef Lichtner. Všech čtrnáct křížů k jednotlivým zastavením dodal Ignaz Arnold.

V roce 2017 se dočkala křížová cesta obnovy díky česko-německému projektu Paměť v krajině Trojmezí a o rok později došlo k jejímu slavnostnímu otevření za přítomnosti litoměřického biskupa Jana Baxanta. Zrestaurováno bylo všech čtrnáct zastavení včetně Božího hrobu, poustevny a studánky, do kamenných nik byly umístěny smaltované destičky ilustrující události poslední cesty Ježíše Krista. „Z obnovy křížové cesty mám nesmírnou radost. Ještě před třemi lety o ní věděl jen opravdu málokdo. Křížový vrch byl zarostlý náletovými dřevinami, nepřístupný, jednotlivá zastavení byla pobořená, obrázky z nik zastavení byly pryč. Trasu křížové cesty jsme museli hledat velmi složitě, nebyla vůbec patrná,“ řekl tehdejší starosta Frýdlantu.

Mládě viskači v liberecké zoo.
V zoo se narodila mláďata vzácných viskač. V Česku jsou k vidění jen v Liberci

Během obnovy vznikla nová odpočinková místa s nevšedními vyhlídkami. Návštěvníky vede po jednotlivých zastaveních chodníček z přírodních materiálů. „Žulové zastavení zdobí smaltovaný obrázek zachycující poslední cestu Ježíše Krista, jeho ukřižování nebo vzkříšení. Pocházejí z Dílny uměleckého smaltu ve Frýdlantu nad Ostravicí,“ dodal starosta. Křížový vrch je zároveň maloplošnou přírodní rezervací vyhlášenou v roce 1996.

Nejmladší křížová cesta v Liberci se nachází u novodobého secesního kostela Panny Marie U Obrázku, který představuje jednu z dominant Liberce. Podle pověsti se původně na místě kostela nacházela studánka, jejíž voda měla ozdravné účinky. Právě u ní nechal v roce 1807 postavit ruprechtický rychtář Johann Georg Wöber pískovcové sousoší Kalvárie.

Křížová cesta v Ruprechticích

Zdroj: Jiří Louda

To v roce 1833 doprovodila křížová cesta. Tvoří ji celkem čtrnáct zastavení. Každé se skládá ze tří kamenných kvádrů, dva tvoří podstavce, na třetím je vyobrazen konkrétní výjev z Kristova ukřižování. Před sedmi lety proběhla rekonstrukce osmi zastavení, oprava vyšla zhruba na 160 tisíc korun. Křížová cesta je spolu s kaplí, studánkou a Kalvárií chráněna jako nemovitá Kulturní památka České republiky.

Samotný kostel Panny Marie byl postaven v roce 1907 podle návrhu architektů Maxe Kühna a Heinricha Fanty. V roce 1990 převzal klíče od kaple františkánský kněz Antonín Kejdana, kterému byla svěřena ruprechtická farnost. Od roku 1995 se zařizovaly záležitosti týkající se generální opravy kaple a byla vytvořena sbírka na její opravu. 22.srpna 1998 byla litoměřickým biskupem Josefem Kouklem kaple znovu vysvěcena.

Tradičních čtrnáct zastavení popisuje tyto pašijové události

1. zastavení – Pán Ježíš odsouzen k smrti
2. zastavení – Pán Ježíš přijímá kříž
3. zastavení – Pán Ježíš padá pod křížem poprvé
4. zastavení – Pán Ježíš potkává svou Matku
5. zastavení – Šimon Kyrenský pomáhá Pánu Ježíši nést kříž
6. zastavení – Veronika podává Pánu Ježíši roušku
7. zastavení – Pán Ježíš padá pod křížem podruhé
8. zastavení – Pán Ježíš napomíná plačící ženy
9. zastavení – Pán Ježíš padá pod křížem potřetí
10. zastavení – Pán Ježíš zbaven roucha
11. zastavení – Pán Ježíš přibit na kříž
12. zastavení – Pán Ježíš umírá na kříži
13. zastavení – Tělo Pána Ježíše sňato z kříže
14. zastavení – Tělo Pána Ježíše uloženo do hrobu

Křížová cesta, někdy podle jejího cíle nazývaná Kalvárie, je symbolická cesta sledující události spojené s ukřižováním Ježíše Krista. Zahrnuje dění kolem jeho odsouzení Pilátem Pontským, nesení kříže po Via Dolorosa a ukřižování na hoře Golgota (Kalvárie). Pouť na křížové cestě vykonávají římskokatoličtí křesťané nejčastěji v postní době a na Velký pátek. Procházejí se jednotlivá zastavení za modlitby, meditace a zpěvu.
Zdroj: wikipedia.org