Jak informoval Krajský úřad Libereckého kraje, zatímco počet nezaměstnaných žen se příliš nezměnil, u mužů došlo ke značnému nárůstu. Pro ženy bylo stále ještě dost pracovních příležitostí, například ve znovuotevřeném obchodním a zábavním centru Nisa v Liberci.

„U mužů se však již naplno projevila situace v průmyslu a ve stavebnictví. Ve stavebnictví se jednak projevuje sezónní útlum, dále však také očekávané snižování investic, které je způsobené globální i začínající globální krizí,“ uvádí v tiskoví zprávě Jiří Langer, tiskový mluvčí Libereckého kraje.

Nejlépe na tom byl v meziokresním srovnání Jablonec nad Nisou, kde míra nezaměstnanosti nepřesáhla 6 procent, nejhůře pak Česká Lípa. Zde dosahovala bez jedné desetiny sedmi procent. „Jsem člověk, který vzešel z odborů, zaměstnanost a spokojenost obyvatel kraje je pro mě jednou z priorit, možná, že vůbec tou největší. Udělám maximum, aby se situace v kraji zlepšovala“ uvedl nový krajský ekonomický radní Zdeněk Bursa.

„Situace na trhu práce není příznivá, nicméně jsme připraveni nabídnout uchazečům účinnou pomoc například jejich zařazením do projektů financovaných zejména z prostředků EU. Stále probíhají rekvalifikační kurzy, podporujeme vznik nových pracovních míst, poskytujeme finanční pomoc při tzv. samozaměstnávání se prostřednictvím samostatně výdělečné činnosti,“ doplnila ředitelka libereckého úřadu práce Kateřina Sadílková.