K on–line rozhovoru přijala pozvání primářka Transfuzního oddělení Nemocnice Liberec, MUDr. Renata Procházková.

Prostředí oddělení se výrazně proměnilo. Z mého pohledu k lepšímu. Projevuje se to v reakcích dárců?
Děkuji za pochvalu. Snažíme se prostředí na oddělení nejen postupně zpříjemnit, ale také zkrátit pobyt dárců na oddělení. Reakce dárců jsou rozdílné, ne každý vše nové vítá. Doufáme, že spokojených dárců bude většina.

Jakým způsobem se skladuje krev a jak dlouhou má dobu použitelnosti?
Krev jako taková se dnes neskladuje, ale vyrábějí se z ní jednotlivé krevní složky, které se skladují za rozdílných podmínek. Koncentráty červených krvinek se skladují až 42 dnů při teplotě 1 - 6 °C, koncentráty krevních destiček 5 dnů při teplotě 22 - 24 °C. Plazma se uchovává ve zmrazeném stavu při teplotě - 25 °C až 3 roky.

Rád bych věděl, kolik máte dárců ve svém registru?
Naše oddělení má v registru kolem 5000 dárců krve, kteří jsou z Liberecka, Jablonecka, Turnovska a Semilska.

Uvažuji, že se stanu dárcem krve. V životě jsem už jednou krev musela dostat. Proto bych to ráda „vrátila“. Za jak dlouho se krev obnoví?
Dárcovství krve není založeno na tom, že se darovaná krev obnoví, ale na tom, že odběr cca 450 ml krve nemá u zdravého člověka nepříznivý dopad na organismus. Je ale pravdou, že po odběru krve dojde k přechodnému snížení koncentrace krevního barviva, které se upraví během několika týdnů.

Jak dlouho vedete „transfúzku“ jako primářka?
V předchozím pracovišti od roku 1994, v Liberci od 1. září 1997.

Jaká je navazující specializace pro práci na transfuzním oddělení. A dále studujete?
Každý lékař po absolvování studia na medicíně musí absolvovat povinné specializační studium. Pro práci na transfuzním oddělení je nutná specializace v oboru hematologie a transfuzní lékařství, která trvá nejméně pět let.

Sama čtu odbornou literaturu, přednášky na konferencích navštěvuji nejen jako posluchač, ale také na nich často přednáším, občas publikuji v odborných časopisech.

Co vás vedlo k tomu, dělat primářku přímo na transfuzním oddělení?
Vše vyplynulo postupně časem. V předchozím působišti jsem pracovala na společném hematologickém a transfuzním oddělení, v liberecké nemocnici je transfuzní oddělení samostatné.

Je kontrola krve taková, že se nemůže nedopatřením odebrat nemocnému s infekcí, a pak nakazit příjemce? Jak testování probíhá?
Každý odběr je testován na protilátky a antigen proti viru HIV, na protilátky proti žloutence typu C, na antigen žloutenky typu B a na protilátky proti Treponnema Pallidum (původce syfilis). Způsob a rozsah testování jsou stanoveny českou legislativou, která je v souladu s evropskými předpisy.

Přestože se používají nejmodernější metody, není bezpečnost odebrané krve stoprocentní. Proto neméně důležitý je pečlivý výběr dárců, zaměřený na eliminaci dárců - potenciálních nosičů infekce, a také správná indikace transfuze. To znamená, že nemocný má dostat transfuzi jen tehdy, pokud ji potřebuje.

Nutno však poznamenat, že riziko přenosu infekcí přenosných krví - tzn. nákazy pacienta, je velmi nízké a pohybuje s v řádu jedna ku statisícům.

A jak je to s povinným přístupem zaměstnavatele, když budu chodit dávat krev?
Darování krve se počítá mezi tzv. překážky v práci z důvodu obecného zájmu, a je proto podle Zákoníku práce nárok na pracovní volno na dobu nezbytnou na darování krve a cestu na odběr a zpět. Je bohužel pravdou, že uvolnění na odběr je na zaměstnavateli těžko vynutitelné.

Jaké zdravotní podmínky musím splňovat, abych se mohla stát dárcem krve?
Novým dárcem se může stát člověk ve věku od 18 do 60 let, vážící minimálně 50 kg, který se cítí zdráv. Neměl by se léčit se závažnou chronickou chorobou a patřit k tzv. rizikové skupině populace z hlediska krví přenosných chorob.

Která krevní skupina je nejvzácnější a proč?
V praxi to je ta, kterou v danou chvíli nemáte v krevní bance a naléhavě ji potřebujete pro pacienty. Často je to krevní skupina 0 RhD negativní, kterou lze použít jako tzv. „univerzální“ pro příjemce ostatních krevních skupin v naléhavých situacích.

Redakce děkuje paní primářce za odpovědi i čtenářům Jabloneckého deníku za otázky. Celý on-line rozhovor najdete ZDE