Přesně den před Mezinárodním dnem dobrovolníků, který připadá na 5. prosince, se jablonecké Městské divadlo stane poprvé hostitelem předávání cen Křesadlo, což je ohodnocení pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci. „Cílem udělování ceny Křesadlo je ocenit dobrovolníky, zviditelnit dobrovolnictví, neziskový sektor a vzbudit v lidech zájem o dobrovolnou činnost i respekt k těm, kteří ji vykonávají," uvádějí autoři projektu z občanského sdružení Hestia na svých stránkách.

Po tři roky se předávání Křesadel v Libereckém kraji konalo prostřednictvím libereckého sdružení Drak, nyní na stejné období převzal štafetu Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec (ČČK). „Je to pro nás obrovská čest, že nám byla udělena taková důvěra. Na základních bodech jsme již začali s naším partnerem společností Severočeské vodovody a kanalizace pracovat před Velikonocemi," potvrdila novinku ředitelka ČČK Kateřina Havlová.

Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, jakožto partner z řad firem, se spojila s jabloneckým ČČK a společně zahájily přípravy 4. ročník. V září osloví občanská sdružení Libereckého kraje a širokou veřejnost s výzvou na nominování dobrovolníka z okolí, který si ocenění zaslouží.

O záštitu slavnostního předávání cen byli požádáni hejtman Libereckého kraje Martin Půta, poslanec za Liberecký kraj Václav Horáček a senátor za Liberecký kraj Jaroslav Zeman. Vybraným šesti dobrovolníkům budou udělena Křesadla ve čtvrtek 4. prosince 2014 v Městském divadle v Jablonci.

„Dobrovolníci jsou odvážní lidé a jsou ochotni se za něco postavit. Jsou ochotni zasvětit své ruce, svou mysl a především svá srdce službě ostatním. Tím přinášejí lidem naději a dodávají jim sílu k překonávání jejich slabostí. Odměnou za to jim je vědomí, že jejich činnost má skutečný význam. Jejich odvaha a odhodlání by měly být pro nás pro všechny inspirací k činům," z poselství generálního tajemníka OSN Koffiho Annana k zahájení Mezinárodního roku dobrovolníků 2001.