VRATISLAVICE NAD NISOU

Zauhlovačka má vlastní kalendář

Sdružení Avantgart vydalo první nástěnný kalendář, který se věnuje záchraně zauhlovací věže ve Vratislavicích. Kalendář zachycuje jak stav této technické památky z doby před úklidem, tak i akce, které se tam posléze konaly. Cena kalendáře je 300 korun, výtěžek půjde na její další záchranu a rozvoj. K objednání je na avantgart@email.cz.

LIBEREC

Potok u kurtů je bez nebezpečí

Město Liberec investovalo letos do revitalizace drobných toků a vodních nádrží. Nové podoby se dočkalo například otevřené koryto Jizerského potoka u tenisového klubu v Lidových sadech. Potok tam protéká přímo pod terasou restaurace. Ke korytu se tak nemohla dostat žádná těžší technika a většina prací musela být prováděna ručně. Teď je koryto v délce 60 metrů opevněno novou kamennou rovnaninou a betonovou zídkou, která zabrání zaplavování zázemí tenisového klubu při zvýšených průtocích po větších deštích. Kolem potoka je i nové zábradlí a česle u vpusti do zatrubněné části Jizerského potoka. Během roku se opravilo i koryto Pavlovického potoka u cyklostezky a odbahnila se malá nádrž na křižovatce ulic Javorová a Údolní.

LIBERECKO

Dotace na úsporu energií v bydlení

Žadatelům o podporu z EU se otevírá nová možnost jak spolufinancovat projekty na zvýšení energetických úspor v bydlení. Žádat o ni mohou vlastníci bytových domů a společenství vlastníků. Dotace se vztahuje na výměnu zdroje tepla pro vytápění či ohřev teplé vody, na instalaci slunečních kolektorů, systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu apod. Garantovaný podíl při splnění podmínek je 3040 % uznatelných nákladů. Žádosti je možné konzultovat s pracovníky Centra pro regionální rozvoj ČR pro Liberecký kraj je kontaktní osobou Andrea Faltusová, tel. 488570935, mail: andrea.faltusova@crr.cz