Další parkování ve Vratislavicích

Vratislavice n. N. - Městský obvod Vratislavice řeší stejně jako řada jiných měst problémy s parkováním. Vedení Vratislavic se v těchto dnech podařilo vymezit pro veřejnost dalších deset parkovacích míst u školy, která ocení především rodiče, jež jezdí vyzvedávat své děti. Místa vznikla díky zákazu parkování pro soukromá vozidla úředníků, příslušníků policie i zaměstnanců školy.

Padesát tisíc pro Liru

Frýdlant - Město Frýdlant poskytlo peněžitý dar ve výši 50 000 Kč Centru Lira v Liberci. To podporuje rodiny dětí s autistickým nebo zrakovým, mentálním či pohybovým postižením, a to do sedmi let jejich věku, v případě autistů do 10 let. Podle ředitelky Centra Alexandry Bečvářové každým rokem narůstá počet rodin dětí s poruchami autistického spektra (PAS), rozpočet organizace pro pomoc těmto rodinám však nepostačuje. I proto se rozhodli ve Frýdlantu pomoci. Z výběžku využívá pomoc aktuálně pět rodin. „Centrum představuje pro rodiče často onu pomyslnou jiskřičku naděje a pomáhá jim náročnou situaci zvládat a zlepšovat stav dětí. Třeba i tím, že je naučí zapojit se do běžného chodu rodiny a lépe komunikovat," vysvětlil důvody podpory starosta Frýdlantu Dan Ramzer.

Propojí vodovody kvůli Turówu

Heřmanice - První kroky k vyřešení úbytku vody při rozšíření dolu Turów podnikly obce Heřmanice, Dětřichov a Kunratice, které odsouhlasily propojení svých vodovodů s vodovodním řadem Frýdlantu. „Všechny tři obce bereme společně vodu z vrtu v Dětřichově, ale nejsme vodovodní sítí propojeny. To se do budoucna změní. Od kraje jsme dostali peníze na zhotovení projektové dokumentace," řekl starosta Heřmanic Vladimír Stříbrný. V plánu je i napojení vodovodního řadu z Frýdlantu na Bulovku a na Višňovou. „V této chvíli vypisujeme výběrové řízení na zhotovení dokumentace. Ta by měla být na stole na přelomu let 2017/2018," dodal Stříbrný. Peníze na dokumentaci poskytl kraj i obcím na Hrádecku, které jsou těžbou rovněž ohroženy.

V bazénu upozorní na rakovinu prsou

Liberec - Už tradiční akce upozorňující na to, jak je důležitá prevence v případě onkologických onemocnění, se odehraje v sobotu během dne v libereckém bazénu. Akce s názvem Plaveme prsa s podtitulem Spolu překonáme kanál La Manche se koná už pošesté. Jejím cílem je upozornit na stoupající počet žen, které onemocní rakovinou prsu. Upozorňuje na možnosti prevence, a jak toto riziko nepodceňovat. Akci pořádá Aliance žen s rakovinou prsu v rámci Dne pro zdravá prsa. Jedná se o celostátní akci, kterou v Liberci pořádá společnost onkologických pacientů ARCUS.