Hrušeň z Lidic poroste v Liberci

Posel naděje je přezdívka hrušně, kterou v roce 1940 zasadili dva lidé z Lidic u obecní studny. Strom přežil vyhlazení Lidic, a to i přesto, že tlaková vlna po výbuchu zlomila mladému stromku korunku. Štěp z této hrušně, která patří mezi naše památné stromy, teď bude vysazen i na Štefánikově náměstí v Liberci u příležitosti oslav konce II. světové války 8. května. V rámci uchování genofondu stromu už se vyšlechtila řada mladých hrušní z roubů, které jsou vysazeny v mnoha městech nejen v ČR, ale i v zahraničí.

Aréna se chystá na Čarodějnice

Bohatý program plný zábavy nabídnou dětem i dospělým oblíbené Čáry u Arény. Ve Sport Parku Liberec bude v sobotu 30. dubna opět připravena čtyřmetrová vatra s čarodějnicí i malé ohýnky na opékání buřtů. K dispozici budou i stánky s dalším občerstvením. Vstup je pro všechny zdarma. Děti se mohou těšit na soutěže o drobné ceny, skákací hrady, dětský vláček, velkou trampolínu, vystoupení taneční školy A-styl či lampionový průvod. Po zapálení vatry vystoupí liberecká kapela Krakatit. Závěr akce bude patřit tradičnímu ohňostroji. Čáry u Arény začínají v 15 hodin.

Do Trávníčku se vrátí sv. Jan

Obci Bílá se s pomocí spolku Dubáci podařilo získat dotaci z Libereckého kraje na obnovu výklenku se soškou sv. Jana Nepomuckého na návsi v dolením Trávníčku. O jeho kompletní opravu se postará řezbář Vít Sochor z Letařovic.

Náves doleního Trávníčku s hasičskou zbrojnicí je důležitým místem obce. Až do druhé světové války zde byl naproti v koruně památné lípy zavěšen zvon, který byl ale zrekvírován pro válečné účely. Na lípě bývaly umístěny i obecní vývěsky a celek byl doplněn dřevěným výklenkem s lidovou plastikou sv. Jana Nepomuckého. Zatímco soška se do Trávníčku vrátí, na obnovu zvonu zatím nejsou finance.

Na Čarodějnice zahrají Těla v Bedně

sobota 30. dubna, od 20.00, Bedna klub Liberec, Těla a host Jan Vytásek koncert

Nejznámější liberecká kapela v čele s autorem textů a skladatelem Lubošem Beránkem zahraje už podruhé v Bedna klubu. Bude hrát průřez ze čtyř vydaných desek: Co to je?, Noční múzy, Možná a Namále. Posluchači se mohou těšit na hity Už po mně jdou, Hej Báro, Kamarádi, Zapomenu, Těla, Ten čas, Labyrint, Korálky nebo Tichou poštu.

Svatozdislavský koncert

V neděli 1. května proběhne od 14 hodin na zámku Lemberk už 16. ročník Svatozdislavského benefičního koncertu. Letošním tématem je „Duchovní hudba" a posluchačům se představí Basistovo flautofilní sdružení, violoncellistka Vladimíra Sanvito s klavíristkou Jiřinou Goldsteinovou a soubor Al Fianco s altistkou Dagmar Čemusovou. Výtěžek ze vstupného bude věnován obecně prospěšné společnosti Domov Harcov z Liberce.

Liberečtí senioři vyrazí tábořit

Komunitní středisko Kontakt na své klienty myslí o i prázdninách. Už třetí rok pořádá pro zájemce pobytový tábor v Českém ráji. „Letos máme naplánovány dva turnusy, v jednom bude padesát seniorů, druhého se zúčastní čtyřicet," vysvětlil ředitel Kontaktu Michal Dufek. Pro seniory bude připraveno pohodlné rekreační zařízení. Mohou se těšit na dny plné zábavy, pohybu a přírody.

Obraz Liberce na starých mapách

O starých mapách a historii Liberce a okolí bude přednášet Eva Chodějovská z Historického ústavu AV ČR v Oblastní galerii v Liberci. Přednáška se vztahuje k vystavenému dílu turnovské výtvarnice Jany Kasalové, která v netradiční podobě vystavuje plán Liberce architekta Sitteho z roku 1902. „Jana Kasalová se dlouhodobě věnuje tématům vztahujícím se k cestování, původu každého člověka, tak i tomu vlastnímu, Sudetům nebo urbanismu měst. V poslední době často pracuje s mapami a plány," zve na přednášku ředitel OGL Jan Randáček. Přednáška se koná ve čtvrtek 5. května od 17.00.