V okolí Kunratické nepoteče voda

Liberec

Z důvodu plánované odstávky na vodovodním zařízení bude přerušena dodávka pitné vody pro část Liberce. Důvodem odstávky jsou propojovací práce na vodovodních řadech. Toto přerušení se dotýká části obce Starý Harcov. Konkrétně ulic Milošova a Zimní, částečně i ulic Jasná, Kunratická, Azalková, Hrubínova a Aloisina výšina. K odstávce dojde dne 13. srpna od 8.00 do 14.00 hod. Náhradní zásobování pitnou vodou bude zajištěno s ohledem na technické možnosti, místní, dopravní a povětrnostní podmínky.

Rekonstrukce vodovodu v Rochlicích

Liberec

V krajském městě se koná další rekonstrukce. Jedná se o rekonstrukci vodovodu v Gagarinově ulici v Rochlicích. Z důvodu špatného stavu nynějšího vodovodu se nahradí novým potrubím z odolného vysokohustotního polyetylénu. Součástí stavby je přepojení domovních vodovodních přípojek. V lokalitě s bytovými panelovými domy se bude rekonstrukce provádět bezvýkopovou metodou, a to řízeným protlakem. „Zemní práce budou probíhat pouze ve strojních jámách, jámách pro přípojky, a v místech kopaných sond při křížení trasy potrubí s plynovodem," přiblížil mluvčí SVS Jiří Hladík. Závěrem proběhne obnova povrchů. „Naší prioritou jsou stavby ke zlepšení zásobování obyvatel pitnou vodou, proto bude v rámci naší investiční akce v Gagarinově ulici zrekonstruován poruchový úsek vodovodu, ke kterému je připojena řada okolních panelových domů," uvedl Bronislav Špičák, generální ředitel SVS. Ta je investorem rekonstrukce. Stavební práce mají být dokončeny do 31. října 2015.

Děti se v kempu naučí dopravní bezpečnost

Český Dub

Tým silniční bezpečnosti, který pořádá bezpečnostně dopravní akce, navštíví dětské účastníky fotbalového kempu Luďka Zelenky. Má za úkol seznámit děti s dopravními předpisy a první pomocí na silnicích. Program zahrnuje i zdravovědu, školení cyklisty a bezpečnost pasažéra ve vozidle. „Akce vznikla kvůli nedostatku dopravní výchovy ve školách i doma. Snažíme se jezdit po školách a táborech, kde děti seznámíme s pravidly, aby byly připravené na život na silnicích," uvedl Jan Polák, koordinátor bezpečnosti silničního provozu. Úspěšné akce se každoročně konají ve školách přibližně pro pět set dětí. Akce se zúčastní i náměstek libereckého hejtmana pro rezort dopravy Vladimír Mastník, člen rady Libereckého kraje.