S rozšířením Turówa obce nesouhlasí

Hrádek nad Nisou

Liberecký kraj, ministerstvo životního prostředí a dotčené obce intenzivně pracují na podkladech, které chtějí předložit Polsku jako argument proti rozšíření povrchového uhelného dolu v Turówě. Údaje ze svého vlastního šetření poskytne kraji i sousední Německo. Získaná data o spodních vodách a poklesu terénu poslouží i jako podklad pro případné vymáhaní kompenzací pro dotčené obce. „Všichni jsme připraveni proti rozšíření bojovat a žádáme posouzení vlivu na obyvatele, kteří žijí v blízkosti dolu a jichž se chystané rozšíření velmi dotkne," zdůraznil starosta Hrádku Josef Horinka. Obce Uhelná a Václavice na Hrádecku jsou dolu nejblíž, pokud dojde k jeho rozšíření, bude Uhelná od hranice dolu vzdálena cca 300 400 metrů. Kraj se snaží získat o rozšíření co nejpodrobnější informace, polská strana ale není příliš sdílná a Česku poskytuje pouze omezené informační údaje.

Rekonstrukce 109 let starého vodojemu

Rynoltice

Vodojem Černá Louže se dočká rekonstrukce. Vlivem stáří a působením vnějších i vnitřních klimatických vlivů se začaly projevovat poruchy, které mají negativní dopad na únosnost a použitelnost objektu. Proto bude provedena stavební i technologická rekonstrukce, tak aby odpovídala stávajícím normám. Ovšem po stavební stránce nedojde ke změně vzhledu ani rozměrů, ale dojde k sanaci stěn a dna akumulační nádrže a nové stěrkové hydroizolaci. Z technologického hlediska se kompletně vymění vnitřní potrubí a elektroinstalace. Nynější zařízení na úpravu vody zůstane. Stavební práce začnou již v následujících dnech, ty mají být ukončeny do 15. října 2015. Investorem stavby je Severočeská vodárenská společnost.

Ministerstvo vnitra ustoupilo Chrastavě

Chrastava

Před lety se v Chrastavě množily stížnosti na opilce, kteří v parku na náměstí holdovali alkoholu. Město proto na jaře 2008 vydalo vyhlášku, která pití alkoholu na náměstí zakazuje s výjimkou akcí konaných pod záštitou či se souhlasem města, což jsou především Chrastavské slavnosti. Ministerstvo vnitra jako dozorový orgán vyhlášku v roce 2008 odsouhlasilo.Po sedmi letech ale ministerstvo prohlásilo, že ta samá vyhláška, kterou odsouhlasilo, je protiústavní, neboť laicky řečeno si touto výjimkou uzurpuje vedení města větší pravomoci než mu přináležejí. „Hrozilo tak,´že by při Chrastavských slavnostech a dalších akcích, které se ve městě pořádají, musela být prohibice do doby, než o věci rozhodne Ústavní soud," vysvětluje starosta Michael Canov. Naštěstí ministerstvo po jednání s městem ze svého postoje ustoupilo a uznalo, že vyhláška ničemu neodporuje. Pokud by o věci rozhodoval soud, mohla by se celá záležitost táhnout roky, a při slavnostech by si na náměstí nedal nikdo ani malé pivo.

Soutěž ve vaření marmelády

Kunratice

Obec Kunratice vyhlašuje již potřetí Kunratickou JamParádu, největší soutěž ve vaření marmelády ve střední Evropě. Soutěže se může zúčastnit každý příznivec soutěžení a vaření marmelád nejen z ČR. Soutěží se ve čtyřech základních kategoriích: peckoviny, bobuloviny, jádroviny a exotika. Hodnotit se bude vůně, barva, chuť a konzistence. Vzorky marmelád nejsou omezeny a odevzdávají na sběrném místě v Kunraticích nebo Frýdlantě do konce října. Vzdálenější a zahraniční účastníci mají možnost své vzorky zasílat poštou. Odborná porota pak anonymně ohodnotí všechny vzorky a vybere ty nejlepší. Veřejné vyhlášení celé soutěže i ceny publika proběhne v sobotu 7. listopadu. Společně s vyhlášením se uskuteční ochutnávka a dražba marmelád, hry pro děti a laická soutěž. Touto soutěží se obec snaží zpopularizovat domácí zpracování ovoce a zároveň navázat na dlouhou historii vaření marmelád v Kunraticích. Ta největšího rozkvětu dosáhla na přelomu 19. a 20. století. Mošty a marmelády vyhrály i několik zlatých medailí ve Vídni. Úpadku se dočkala kvůli II. světové válce a továrna, která dříve vyráběla a rozvážela mošty a marmelády po celém Rakousko-Uhersku, se nyní rozpadá a chátrá.