„Jde o obor strojník silničních strojů, který jsme otevřeli po domluvě s krajskou správou silnic. Ta rovněž bude studentům vyplácet motivační stipendium, aby se na tento obor hlásili a úspěšně ho dokončili,“ uvedl ředitel školy Jan Samšiňák. Škola už přitom nabízí v současné době sedm učebních oborů, kde je možné získat prospěchové a motivační stipendium.

SILNIČÁŘ NENÍ JEN LOPATA

„Stejně jako řada jiných firem se i my potýkáme s nedostatkem pracovních sil. Proto jsme se rozhodli formou stipendia podpořit zájem o tento specifický obor. Silničář už dávno není jen o tom, že mu stačí pouze papíry na náklaďák a umět vzít lopatu do ruky. Naopak musí umět obsluhovat speciální stroje a moderní technologie, což vyžaduje kvalitní vzdělání,“ vysvětluje generální ředitel Silnic Libereckého kraje Petr Šén s tím, že výuka proto bude hodně provázaná s praktickým výcvikem přímo u silničářů. „Stipendium rozhodně neznamená, že k nám budoucí absolventi budou muset nastoupit. V první řadě jde o motivaci, aby se vůbec pro tento obor rozhodli,“ dodal Šén.

Zatím zájem o první ročník není tak veliký. „ V září nastupuje jen pět studentů, proto jsme museli otevřít víceoborovou třídu, jinak by to nešlo. Ale od začátku budou mít vlastní specializaci,“ uvedl Samšiňák.

Krajští silničáři jsou zatím třetím zaměstnavatelem zapojeným do stipendijního programu kraje. Na maturitní obor agropodnikání a učební obor zemědělec-farmář ve Frýdlantě přispívá už dva roky zemědělské družstvo Brniště. Preciosa pak finančně podporuje obor technologie silikátů na uměleckoprůmyslové škole v Železném Brodě. „Budeme zkoušet i další firmy. Ty, které vyžadují specializované pracovníky, už zájem projevily, ty, které shánějí spíš lidi k pásové výrobě, spíš nechtějí. Někdy ale i přes možnost získání stipendia není žádný zájem, jako například o obor slévač, kam se po tři roky nepřihlásil nikdo. Proto se tento obor musel zavřít,“ řekl krajský radní pro školství Petr Tulpa. Na stipendiích už kraj vyplatil od roku 2010 přes 9 milionů korun.