„Školka by měla kapacitu pro 2 x 28 dětí. Cílem je vytvořit podmínky pro to, aby doktorand, který má dobré výsledky a chce tady nadále pracovat, měl kam případně umístit dítě a mohl se v klidu věnovat výzkumu," řekl rektor TUL Zdeněk Kůs.

Podle něj by mohla být školka postavena už do zimy, ale protože došlo ke zdržení s veřejnou zakázkou, bude hotová až příští léto. Fungovat začne v září 2014 .

„Nechal jsem si udělat průzkum zájmu mezi zaměstnanci. Dotazník vyplnili zaměstnanci, studenti, doktorandi. Vyjádřený zájem překračuje již teď tři čtvrtiny kapacity školky," zdůraznil Kůs.

Krajský úřad se rozhodl pro zřízení školky z důvodu vysokého počtu zaměstnanců na rodičovské dovolené. V současné době je to asi 40 osob, což je desetina ze všech zaměstnaných. Druhým důvodem byly nedostatečné kapacity mateřských škol.

„Do naší školky budou přednostně přijímány děti pracovníku úřadu, dále pak děti zaměstnanců příspěvkových organizací, v rámci kapacity 28 děti budou další volná místa nabídnuta ostatním zájemcům," vysvětlila radní Alena Losová.

Zařízení vznikne při Střední odborné škole Na Bojišti a fungovat začne v dubnu 2014. Školka bude navíc vycházet vstříc potřebám zaměstnanců úřadu.

„Omezujícím faktorem v ostatních školkách je provozní doba, ta bude v tomto případě uzpůsobena pracovní době krajského úřadu, zejména tedy ve dnech, kdy je její konec stanoven na 17:00," řekla Losová.

Přístavba mateřské školy byla financována z rozpočtu kraje a z části z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.