Samostatný krajský soud je symbolem nejen plnohodnotného postavení kraje, ale jeho vyhlášení bude mít také kladný dopad na největší bolest českého soudnictví, kterou je neúměrná pomalost oproti standardům běžným v EU.

Letos je tomu 12 let, co vláda Václava Klause schválila záměr vybudovat v Liberci moderní areál krajského soudu. Je tomu sedm let, co byla budova soudu dokončena, a podle nynějšího ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila si Liberečané na krajský soud ještě přibližně další 4 roky počkají.

Justice má svá vlastní pravidla

Současná praxe je chaotická a naprosto nerespektuje rozdělení ČR na čtrnáct samostatných krajů. Následkem rigidní stagnace justice v šedesátých letech tak dochází nejen k nesmyslným přesunům lidí, ale i spisů, což sebou nese administrativní náklady a další prodlužování soudních sporů.

Absurdnost situace dokumentuje praxe. Lidé ze Semilska v očích justice nejsou obyvateli Libereckého kraje, ale kraje východočeského. Semilští proto musí jezdit k soudu až do vzdálenějšího Hradce Králové. Naopak pro nedostatečné personální obsazení v Ústí nad Labem míří lidé z oblasti Děčína před senát v Liberci, který je pouhou pobočkou ústeckého soudu. Naopak podnikatelé z Liberecka si své firmy nemohou nechat zapsat do rejstříku firem u Krajského soudu v Liberci, protože takový neexistuje. Liberec je součástí ústecké justice.

Do čtyř let, řekl ministr

Ministr Jiří Pospíšil s rychlým řešením nepospíchá. „Naším cílem je vytvořit krajské soudy tam, kde dosud nejsou. Nechceme řešit problém individuálně, ale komplexně společně s ministerstvem vnitra a provázat ho se vznikem krajských ředitelství Policie ČR,“ uvedl ministr.

„Děláme vše proto, aby tato soustava justičních a policejních krajských orgánů vznikla. Horizont, přesněji jeho horní hranici vnímáme okolo roku 2012,“ uvedl ministr spravedlnosti při své včerejší návštěvě v Libereckém kraji. „Je to ovšem pracovní číslo,“ dodal vzápětí.

Jako překážku rychlejšího řešení označil ministr Jiří Pospíšil finanční situaci, kdy podle jeho slov vybudování krajských soudů v celé republice bude vyžadovat investici ve výši tří až čtyř miliard korun.

Fakt, že je v Liberci krajský soud s nákladem půl miliardy korun vybudovaný již od roku 2001 naprosto v souladu se směrnicemi Evrospké unie, ministr nezmínil. V Liberci působí také krajští soudci. Ti jsou však vedeni pod agendou Ústí nad Labem. Veškerá investice ministerstva, po schválení příslušného zákonu, spočívá v předání jmenovacího dekretu novému předsedovi či předsedkyni Krajského soudu Libereckého kraje. Dokonce není ani potřeba žádné další personální obsazení.

Liberec je na samostatnost připraven

Jak na dotaz Deníku vysvětlila místopředsedkyně krajského soudu v Ústí nad Labem pověřená řízením pobočky v Liberci Hana Burešová, Liberec je naprosto připraven a s oddělením počítá také Krajský soud v Ústí nad Labem.

„Já i předseda Krajského soudu v Ústí nad Labem Milan Kohoutek jsme připraveni řešit vznik samostatného krajského soudu Libereckého kraje prakticky okamžitě,“ potvrdila Hana Burešová.

„Z hlediska soudu je potřeba doplnil jen běžné administrativní pracovníky, jako je ekonom, ale ani toto neznamená žádný problém. Již nyní Liberecká pobočka Krajského soudu Ústí nad Labem vykonává komplexní agendu,“ popsala aktuální stav soudkyně Hana Burešová.

„Urychlené ustanovení Krajského soudu Libereckého kraje nejen sníží zátěž a průtahy soudních řízení, ale také zpřístupní soud pro obyvatele kraje, kteří se musí obracet na Krajský soud v Hradci Králové. Jsem naprosto pevně přesvědčená, že oddělení Liberce od Ústí by netrvalo déle než tři až pět měsíců,“ dodala soudkyně.

Jak dále poznamenala, nyní je vše v rukou parlamentu ČR. „Pevně věřím, že parlament České republiky vezme komplikovanou situaci lidí našeho kraje v potaz a při projednávání zákona, který tuto věc řeší přihlédnou k této mimořádnosti,“ předeslala Hana Burešová.

Hejtman bude apelovat na poslance

Také hejtman Libereckého kraje Petr Skokan chce maximálně celý proces vzniku samostatného krajského soudu v Liberci urychlit. „V březnu se zúčastním zasedání Parlamentu ČR a pokusím se poslancům vysvětlit naléhavost situace a již několikaletou připravenost Libereckého kraje,“ naznačil svůj další postup hejtman Petr Skokan.

Ten se již dříve opakovaně pokoušel parlament ke změně zákona přimět, ale doposud nebyla tato skutečně důležitá potřeba Libereckého kraje parlamentem akceptována.

Slibovali ministři, premiéři i prezident

Také ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil se nikterak neodchýlil od jednání svých vládních předchůdců. Slibů již obyvatelé Libereckého kraje zaznamenali mnoho, ale doposud nikdy nedoznaly reálných kontur.

Navíc termín ministra Jiřího Pospíšila je až za obdobím konání parlamentních voleb, takže pokud již v té době ministrem nebude, nelze ani očekávat vyvození osobní odpovědnosti.

Mnoho obyvatel kraje má stále v živé paměti například důrazné a odhodlané prohlášení bývalého premiéra vlády Stanislava Grosse. Ten také slíbil brzké řešení. V Liberci to prohlásil na předvolebním koncertu hvězd sociální demokracie v roce 2004.

„Do ledna roku 2006 se do Liberce přesune mnoho krajských orgánů včetně Krajského soudu,“ uvedl tehdy bývalý předseda vlády. Ani v roce 2006, ani v roce 2007 se však v této věci nic nestalo.

Ovšem ani současný premiér, z druhého spektra politické scény, Mirek Topolánek si v Liberci v dubnu roku 2007 neodpustil zajímavý komentář. „Vznik krajského soudu souvisí s “deformou“ veřejné správy a já říkám úmyslně deforma. Osobně se nedomnívám, že by v každém kraji měla být fakultní nemocnice, krajský úřad, krajská policie, krajský soud a všechny krajské instituce. Ten proces je však takto nastaven a já mu určitě nebudu bránit,“ uvedl Mirek Topolánek při návštěvě Liberce.

Premiér dále uvedl, že vše záleží na místní připravenosti. „Není důležité mít jen budovu a technické zázemí, ale soud musí být obsazen i personálně. V momentě, kdy bude takto připraven, tak nic nebrání tomu, aby soud krajskou agendu vykonával,“ předeslal.

Tento moment nastal již před několika lety a dokonce dříve, než onu zmíněnou větu předseda občanský demokratů Mirek Topolánek vyslovil. Liberecký justiční areál je plně připraven, ale Liberec stále nedošel své svrchovanosti a je poroben Ústí nad Labem.

Poněkud opačného názoru je však Topolánkův spolustraník, čestný předseda téže strany a staronový prezident České republiky Václav Klaus.

„Z mnoha hledisek by bylo racionální, aby se struktura dalších orgánů veřejné správy prostě ztotožnila s tím, jak je u nás dnes definováno čtrnáct krajů. Ostatní se mi zdá schválnost,“ podotkl pro Českou televizi koncem roku 2007 prezident Václav Klaus, čímž zcela výjimečně podrobil kritice právě premiéra Mirka Topolánka.

Neméně zajímavé je také prohlášení bývalého ministra spravedlnosti Jaroslava Bureše. V září roku 2001 v rozhovoru pro Mladou Frontu Dnes Bureš vysvětlil, že kraje nejsou technicky připravené na vznik vlastních krajských soudů. Liberecký kraj však tehdy označil za naprostou výjimku.

„Liberec je však připravený na to, aby tu vznikl samostatný krajský soud. Liberecko se postupně stává důležitým justičním centrem České republiky. Chytané otevření justiční akademie ve Stráži pod Ralskem to potvrzuje,“ uvedl v roce 2001 ministr spravedlnosti Jaroslav Bureš, jinak člen sociální demokracie.

Ministryně chtěla zastavit stavbu

Ještě při delším pohledu do historie lze najít jednoho ministra spravedlnosti, který respektive která neslibovala otevření, ale zrušení.

Nebyla by to KDU-ČSL, kdyby nebyla se všema proti všem. A tak se tehdejší ministryně spravedlnosti Vlasta Parkanová pokusila koncem roku 1997 stavbu justičního areálu zastavit. Důvodem byl nedostatek financí.

Vlasta Parkanová musela následně čelit tlaku ze strany místní samosprávy a ve finále se v politickém soukolí podařilo dostatečné množství peněz najít a v Liberci tak vznikla jedna z nejmodernějších soudních budov v zemi.