GrafikaZdroj: DeníkOslovit a přesvědčit voliče. Hlavní úkol před nadcházejícími krajskými volbami. Nejde přitom jen o sílu, s jakou bude možno prosadit volební priority. Velkou motivací je totiž při každých volbách, krajské nevyjímaje, počet získaných mandátů. Tedy počet zvolených zástupců, za jejichž hlavou jdou peníze ze státního rozpočtu určené na volební výsledky.

Právě z těch mohou (kromě členských příspěvků a darů) strany a hnutí financovat své kampaně do příštích voleb – komunálními počínaje a parlamentními a senátními konče.

Jde o zdroje, z nichž chce svou kampaň financovat i většina oslovených stran, které se ucházejí o účast v krajském zastupitelstvu. I když volební účast nebývá vysoká, zpravidla něco přes 33 procent, jde o hodně. Krajští politici rozhodují o stavu krajských silnic, budoucnosti krajského zdravotnictví a institucích jako třeba střední školy i o tom, kdo je povede.

Ilustrační foto.
Podzimní krajské volby budou referendem o Andreji Babišovi

Kampaň se letos ponese v duchu koronavirové krize. Na velká shromáždění a akce strany raději nesázejí. Hlavní úder na voliče strany provedou až těsně před volbami, tedy v září. A pravděpodobně se ponese pod rouškou opatření proti zákeřnému viru. Přeneseně i doslova. Hlavní část proto přenesou na internet a sociální sítě.

Úsporné budou i rozpočty. Od 300 tisíc, které hodlají vynaložit komunisté, až po sedm milionů. Částku až sedmkrát převyšující většinu přiznaných rozpočtů hodlají do hry o vliv na dokončení svých záměrů a plánů investovat vládnoucí Starostové pro Liberecký kraj. 

Otázky pro lítry stran

Martin Půta.Zdroj: Starostoveprolibereckykraj.czNázev strany: Starostové pro LK

Lídr: Martin Půta

1. Jakým způsobem povedete kampaň?
Část kampaně už jsme začali vést formou billboardů, počítáme i s využitím internetu nebo reklamy na autobusech a tramvajích. V září chceme spustit kontaktní kampaň.

2. Kolik bude stát?
Limit, který mohou Starostové pro krajské volby vyčerpat, je 7 milionů. Neznamená to ale, že bude využit celý.

3. Z čeho ji budete platit?
Jde o peníze z příspěvků za mandáty v krajských a senátních volbách a z členských příspěvků zveřejněných na transparentním účtu. 

Dan Ramzer.Zdroj: Ods.czNázev strany: ODS

Lídr: Dan Ramzer

1. Jak povedete kampaň?
Na kole. Chci projet turistické „ikony“ kraje, setkávat se s občany, informovat o programu. Elektronicky na sociálních sítích, Instagramu, na webu. Formou billboardů.

2. Kolik bude stát?
1,5 milionu korun.

3. Z čeho ji budete platit?
Z vlastních prostředků ODS a z darů vedených na transparentním účtu. 

Jitka Volfová.Zdroj: Anobudelip.czNázev strany: ANO 2011

Lídr: Jitka Volfová

1. Jakým způsobem povedete kampaň?
Naše kampaň bude především konkrétní a užitečná. Bez frází. Budeme informovat obyvatele Libereckého kraje o tom, v jaké fázi jsou pro kraj důležité projekty a kam a v jakém časovém období je chceme dostat. Součástí kampaně bude také setkávání se s občany, využijeme ale i inzertní prostor a internet včetně sociálních sítí.

2. Kolik bude stát?
Plánujeme, že nás bude v Libereckém kraji stát 1,5 milionu korun.

3. Z čeho ji budete platit?
Kampaň bude financována ze zdrojů hnutí ANO, respektive z peněz, které dostáváme jako příspěvky za krajské mandáty. 

JOSEF JADRNÝZdroj: DeníkNázev strany: ČSSD

Lídr: Josef Jadrný

1. Jakým způsobem povedete kampaň?
Kampaň bude krátká a úsporná. Povedeme ji přes sociální sítě, web, plakáty i bilboardy. Plánujeme i krátké setkání s našimi ministry. Například Janou Maláčovou. Odstartuje v září.

2. Kolik bude stát?
O hodně méně než jeden milion.

3. Z čeho ji budete platit?
Z příspěvků ČSSD, vlastních příspěvků a z vlastních peněz nestraníků. 

Zbyněk MiklíkZdroj: Liberecky.pirati.czČeská pirátská strana

Lídr: Zbyněk Miklík

1. Jak povedete kampaň?
Půjde o mix od billboardů přes on-line kampaň. Plánujeme i kontaktní kampaň formou setkávání s občany a rozdávání tiskovin s programem, akce v terénu či dětské dny. Krajem bude projíždět také náš „Pirátský autobus“ nabitý moderními technologiemi se zastávkami na šesti místech.

2. Kolik bude stát?
450 tisíc korun.

3. Z čeho ji budete platit?
Z členských příspěvků a drobných darů, velké sponzory nemáme, nepovažujeme v době po koronaviru za vhodné oslovovat podnikatele, kteří mají sami starosti. Nechceme být také zavázáni.

Název strany: KSČMStanislav Mackovík.Zdroj: Kscm.cz

Lídr: Stanislav Mackovík

1. Jakým způsobem povedete kampaň?
Vzhledem k tomu, že zatím nevíme, jaká budou v září omezení kvůli koronaviru, plánujeme kampaň zejména přes sociální sítě a formou tiskovin do schránek. Chystáme ale například i setkání s europoslankyní Kateřinou Konečnou.

2. Kolik bude stát?
Maximálně 300 tisíc korun.

3. Z čeho ji budete platit?
Financování bude vícezdrojové, část peněz půjde z naší centrály, krajský výbor vloží do kampaně 130 tisíc.

Josef Šedlbauer je politik, vysokoškolský pedagog a vědec v oboru fyzikální chemie. Je zastupitel Libereckého kraje i města Liberec. Působí jako profesor na TUL.Zdroj: soukromý archivNázev strany: ProKRAJinu

Lídr: Josef Šedlbauer

1. Jak povedete kampaň?
Formou přednášek a debat o suchu a o našem plánu pro zdravou krajinu. Na sociálních sítích i formou venkovní kampaně. Máme naplánovanou řadu setkání s lidmi po celém kraji s rozdáváním programu a překvapením.

2. Kolik bude stát?
Rozpočet je zatím 1,1 milionu korun.

3. Z čeho ji budete platit?
Větší část jsou peníze, které jsme získali za dosavadní krajské mandáty. Velmi důležitá je pro nás podpora od lidí, s tou rosteme.)

Jiří Klápště.Zdroj: Top09.czNázev strany: Společně pro LK
(koalice TOP 09 + KDU-ČSL)

Lídr: Jiří Klápště

1. Jak povedete kampaň?
Na sociálních sítích, billboardech a kontaktní. Ve vytipovaných místech budeme diskutovat s občany. Odstartuje 1. září.

2. Kolik bude stát?
Necelý jeden milion korun.

3. Z čeho ji budete platit?
Z příspěvků centrály a od členů.

Michal Švarc.Zdroj: Spd.czNázev strany: SPD

Lídr: Michal Švarc

1. Jak povedete kampaň?
Billboardy a kontaktní kampaň. Během září chystáme setkání ve všech bývalých okresních městech. Naše dodávka projede všemi městy a obcemi kraje s krátkou zastávkou v místě.

2. Kolik bude stát?
Pro celou zemi rozdělíme z centrály 20 milionů, na Liberecký kraj připadne částka do jednoho milionu.

3. Z čeho ji budete platit?
Z příspěvků od státu za mandáty v parlamentních a krajských volbách.