Myšlenka na vydávání znakoknih vznikla v roce 2017. Stála za ní snaha knihovny rozšířit nabídku služeb pro skupinu zdravotně znevýhodněných dětí. „Projekt se pokouší unikátním způsobem zpřístupnit vybrané texty českých autorů v digitální podobě s tlumočením do českého znakového jazyka (vedle tištěného slova je figurant, který znakuje) sluchově handicapovaným dětem, mládeži a související cílové skupině, kterou tvoří jejich rodinní příslušníci, ať už slyšící rodiče, nebo slyšící děti. Věříme, že se nám to daří,“ vysvětlila ředitelka knihovny Dana Petrýdesová.

V letošním roce byla poprvé pro znakoknihu zpracována básnická tvorba, konkrétně výběr poezie z knihy Jiří Žáček dětem. K původnímu ověřenému zpracovatelskému týmu se nově připojily odbornice z organizace KukátkOO, které přispěly svými bohatými zkušenostmi s překlady uměleckých textů.

Toto sladění lidí, jejichž cílem je zprostředkování současné literatury čtenářům se sluchovým postižením, vyvrcholí křtem první „básničkové znakoknihy“, premiérově doplněné i o zvukovou stopu.

Znakokniha letos přináší poslední část Starých pověstí českých a moravských autorek Aleny Ježkové a Renáty Fučíkové.
Unikát z Liberce. Krajská knihovna vydala novou znakoknihu pro děti

„Naše Krajská vědecká knihovna hledá neustále způsoby, jak zpřístupnit literaturu i lidem, kterým hendikep znemožňuje využívat všech smyslů zdravých lidí. Znakokniha už je tradičním příspěvkem, mimořádným a vítaným. Práce kolegů z knihovny si moc cením a děkuji jim za ni,“ řekla náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje Květa Vinklátová.

Všechny dosud vydané znakoknihy jsou veřejně dostupné na webovém portále www.znakokniha.cz. Reportáž z křestu znakoknihy zdokumentuje očima dětí DTV Liberec. Novinkou bude přítomnost zástupců ČT, kteří znakoknihu představí v příštím roce v Televizním klubu neslyšících.

Již sedmou znakoknihu Jiří Žáček dětem pokřtí za město Liberec náměstek primátora pro kulturu, školství a cestovní ruch Ivan Langr, za Liberecký kraj Květa Vinklátová, náměstkyně hejtmana pro resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu, a za knihovnu její ředitelka Dana Petrýdesová. Uvedení nové znakoknihy se zúčastní též realizační tým, ředitel a zástupkyně Základní školy a Mateřské školy logopedické v Liberci a neslyšící děti a zástupci z České unie neslyšících a Tichého světa. Projekt od začátku finančně podporuje Ministerstvo kultury ČR a statutární město Liberec. V loňském roce se mezi sponzory projektu zařadila i Nadace Preciosa.

S využitím tiskové zprávy