„Nesouhlasíme se vznikem protikorupční komise Rady Libereckého kraje, která vznikla bez jasné představy. Není zřejmé, jaké cíle tato komise má a koho se její činnost bude dotýkat," kritizovala vznik protikorupční komise zastupitelka za sociální demokracii Romana Žatecká. Upozornila ale, že ČSSD považuje za jediný správný krok vznik protikorupční strategie, která bude říkat, že „záměry a konání Libereckého kraje jsou poctivé a jaký systém opatření proti korupci má."

POZNÁMKA BARBORY SILNÉ
O slovech, módě a realitě
Podobně jako módní trendy se na veřejné scéně objevují i slova, která jsou prostě in. Jedním takovým velkým zaklínadlem jsou i všechny odvozeniny od slova (proti)korupční komise, strategie, jednání, korupčníci, protikorupční bojovníci atd.
A stejně jako některým byl v módě dán dar a dokáží módní trendy s noblesou kombinovat ku prospěchu, jiní pod rouškou originality vytvoří paskvil, z něhož estét padá do mdlob. A to platí nejenom pro módu jako takovou ale i pro módní slova.
V Libereckém kraji vzniká protikorupční komise, která si klade za cíl vytvořit průhledná pravidla a nabídnout občanům vhled do chodu úřadu a finančních toků plynoucích z jejich peněz. Při prezentaci její náplně se ale už nyní objevují oprávněně či neoprávněně různé verze, jejichž výklad je minimálně velmi sporný.
A tak kromě toho, že jsou slova moderní, tak zároveň s tím jsou ale také slova nejstrašlivější zbraní, kterou máme. A pokud komise přilepí na čelo komukoliv módní nálepku se slovem „korupční", stává se z módního trendu zároveň mocná a ničivá zbraň. A tak věřme, že módní protikorupční komise není ani předvolební floskulí, ale ani nástrojem pro ostrakizaci a dehonestaci nepohodlných politických protivníků.

Jak přesně bude komise fungovat, se ale neshodli na tiskové konferenci před jednáním krajského zastupitelstva ani členové rady. Podle statutární náměstkyně hejtmana Zuzany Kocumové (Změna) by komise měla připravit ucelenou protikorupční koncepci, podporovat práci s lidmi, kteří byli například vystaveni korupčnímu jednání anebo připravit etický kodex, jenž bude definovat, co je a co už není korupčním jednáním

Náměstek hejtmana pro životní prostředí Josef Jadrný (Změna) následně doplnil, že pokud bude někdo dlouhodobě etický kodex porušovat, potom „si s tím bude muset komise poradit."

To ovšem zvedlo ze židle hejtmana Martina Půtu (SLK), který kontroval, že má zcela jiné představy o činnosti komise. „Řada těchto věcí není nijak vymahatelná a je pouze věcí svědomí každého jednotlivce, jaké má morální zásady," zmínil hejtman a dodal, že podle jeho představ by komise měla směřovat do budoucnosti a poskytnout návody a doporučení, jak se korupci bránit a vést krajský úřad zcela transparentně.

Slova Josefa Jadrného následně mírnil i duchovní otec projektu Jan Korytář (Změna): „Protikorupční komise bude pouze poradním orgánem rady kraje, měla by dávat doporučení a vytvořit protikorupční strategii, kterou následně předloží radě. Měli bychom být takový mozkový trust. Někdo si to ale plete s tím, že budeme nějaký vyšetřovací orgán, který si bude předvolávat úředníky. Tak to ale není."

Kromě nejasností okolo samotné podstaty komise, ale ČSSD také vadí, že na granty spojené s jejím chodem má být vyčleněna částka dvou miliónů korun. „Není pravda, že protikorupční práce se bez peněz dělat nedá je spíš s podivem, že Liberecký kraj chce bojovat s korupcí s podporou veřejných financí," podotkla Žatecká. Zastupitel Radek Cikl (ČSSD) pak neváhal označit dvoumiliónovou částku na granty za „pláštík pro zakrytí penězovodů z kraje." Proti tomu se Jan Korytář ohradil: „Mohu tady garantovat, že Čmelák (ekologická organizace zaměřená i na boj s korupcí vedená Janem Korytářem, pozn. red.) minimálně v letošním roce se o granty z těch dvou milionů korun ucházet nebude, abychom dopředu vyvrátili tyto obavy."

Barbora Silná