Všechny vchody do nemocnice jsou průchozí, jako před nouzovým stavem. Pacientům, kteří budou mít infekci dýchacích cest, kašel, rýmu a teplotu, doporučuje vedení nemocnice odložit plánované vyšetření nebo zákrok. Samozřejmostí v takových případech je možnost domluvit si náhradní termín.

Dál platí povinné nošení roušek v celém areálu nemocnic. Před vchodem na jednotlivá oddělení je nutná řádná dezinfekce rukou. Stacionární odběrové místo pro pacienty s podezřením na COVID-19 bylo přesunuto do prostor parkoviště za budovou K. Vstup je zde pouze pro pěší a nebude tedy umožněn vjezd autem.

Mapa nového odběrového místa v Liberci.Zdroj: KNL