Vstup Frýdlantu mezi akcionáře KNL by zjednodušil možnost financování plánované rekonstrukce části areálu frýdlantské nemocnice. Ta má podle projektu přijít na více než 100 milionů korun bez DPH. Budovy v areálu patří městu Frýdlant, zatímco nemocnici provozuje KNL. To při hledání možností financování přináší řadu problémů.

„Vklad města Frýdlantu ve společnosti KNL bude spočívat ve vložení části nemovitostí, které jsou v areálu nemocnice. Město zároveň zaplatí projektovou dokumentaci na modernizaci těchto budov. O způsobu financování modernizace se zavázali další akcionáři a město Frýdlant dále jednat. Cílem je využití finančních prostředků z programu REACT-EU, v rámci kterého by na vylepšení úrovně ve zdravotnictví v ČR mělo být určeno až 40 miliard korun,“ vysvětlil hejtman Půta.

O podobě a budoucnosti frýdlantské nemocnice jedná Frýdlant s krajem od začátku července 2019, tedy od doby, kdy KNL převzala frýdlantskou nemocnici od společnosti EUC. „Velmi brzy jsme se shodli na rozsahu nutných rekonstrukčních prací v zadní části areálu nemocnice, máme hotovou studii, připravujeme projekt. Ale zatímco budoucí vzhled a fungování frýdlantské nemocnice jsou jasné, otazníky visí nad způsobem financování rekonstrukce,“ řekl místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka, který má zdravotnictví ve své gesci.

Město Frýdlant už v polovině minulého roku garantovalo, že do projektu investuje částku 25 milionů korun. Další peníze se ale nepodařilo sehnat. „Oslovili jsme při hledání financí na rekonstrukci i okolní obce z Frýdlantska, ale jediný, kdo se k závazku přihlásil konkrétní částkou, byla Bulovka, která přislíbila ze svého rozpočtu 500 tisíc korun,“ podotkl místostarosta Frýdlantu.

Finanční příspěvek z kraje je kvůli vlastnictví objektů městem Frýdlant komplikovaný. Stejně jako případná investice KNL. „Krajská nemocnice nemůže jen tak investovat do cizího majetku. Pokud by to chtěla udělat, musela by se tato investice řešit smluvně například v nájemní smlouvě, muselo by být jasně dané, za jak dlouho se investice „odbydlí“, a vyřešit by se musela ještě celá řada nejasností. Proto jsme se snažili najít pro obě strany výhodnější a jednodušší řešení. Takovým se jeví vstup Frýdlantu do akciové společnosti KNL,“ řekl už dříve hejtman Libereckého kraje.

Další příspěvek

Pokud se Frýdlant stane čtvrtým akcionářem KNL, vloží do akciové společnosti majetkově tu část nemocnice, která je pro provozování špitálu potřebná. Zároveň by se muselo město stejně jako ostatní akcionáři podílet na příspěvku pro chystané Centrum urgentní medicíny. „O konkrétní částce se jedná a bude součástí finální akcionářské dohody,“ připomněl hejtman Půta. Podle něj by mohlo jít o 1 až 2 procenta vzhledem k rozsahu majetku, který chce Frýdlant vložit do KNL.