Jak dále Jaroslav Krutský vysvětlil, předpokládaný podíl města bude kolem patnácti procent. „V současné době se provádí odhad majetku, který je městský a podle toho bude možné vypočítat, kolik procent z nemocnice bude města, respektive se jedná o podíl akcií v tomto poměru,“ doplnil krajský radní.

Situace v Krajské nemocnici Liberec je dlouho neřešená. Město Liberec je vlastníkem několika budov uvnitř areálu. Dokud byla nemocnice příspěvkovou organizací, nic netlačilo na vyřešení majetkových vztahů. Nyní je nemocnice akciovou společností a jako taková musí zachovat rovnost v podmínkách podnikání.

Z toho důvodu má také od počátku letošního roku nemocnice budovy města oficiálně pronajaty za běžný tržní nájem. Ten však město zatím nepožaduje uhradit.

Liberecký primátor Jiří Kittner celý systém převodu vysvětlil více podrobně.

„Aby nedocházelo k nerovným podmínkám na trhu, město musí po nemocnici, tedy po akciové společnosti Krajská nemocnice Liberec, požadovat klasický tržní nájem. Ten však v tento okamžik nepožadujeme zaplatit. Následně se totiž připočte k hodnotě budov, které jsou v areálu nemocnice městským vlastnictvím a tyto budovy, spolu s dlužným nájmem, budou celkovou hodnotou našeho vkladu do akciové společnosti nemocnice. Oproti této hodnotě město obdrží poměrný podíl akcií,“ vysvětlil primátor Jiří Kittner.

Podle předpokladu Libereckého kraje by mohlo ke konečnému převodu, a tím i ustálení majetkových vztahů mezi městem a krajem, dojít nejpozději do poloviny roku.

„Předpokládám, že celý proces majetkového převodu skončí někdy v letních měsících,“ odhadnul krajský radní a zároveň předseda správní rady nemocnice Jaroslav Krutský.

„Je to ovšem složitý proces, který musí schválit rada Libereckého kraje, zastupitelstvo Libereckého kraje, rada města Liberce a samozřejmě také jeho zastupitelstvo,“ doplnil Krutský.

Ekonomická ředitelka Krajské nemocnice Liberec Miloslava Tanečková za nemocnici uvedla, že termín poloviny tohoto roku je také období, se kterým nemocnice počítá.

„Věřím, že se celý tento proces majetkové změny podaří do poloviny roku ukončit,“ podotkla ekonomická ředitelka Krajské nemocnice Liberec, a.s.

Nemocnice ještě před svou transformací na akciovou společnost čelila obavám, jaký bude její další vývoj. Z ekonomického hlediska je však dosavadní stav uspokojivý.

Narozdíl od předchozích období se nemocnice dostala z červených čísel. Již nyní ohlásila, že bude její hospodářský výsledek kladný. To je výrazný posun od předchozího hospodaření, které skončilo v čtyřicetimi­lionovém deficitu.

Navíc se ještě očekává vyrovnání od zdravotních pojišťoven, které by mohlo znamenat příjem dalších pětačtyřiceti milionů korun, který se taktéž započítává do loňského hospodaření.