„V současné době jsou již známy první výsledky odběrů na vodních nádržích Mšeno a Harcov a na koupalištích v Nedamově a Novém Městě pod Smrkem. Ve všech jmenovaných lokalitách je voda vhodná ke koupání,“ informovala tisková mluvčí krajské hygienické stanice Zuzana Balašová.

„Jakost vody sledujeme na koupalištích ve volné přírodě, která mají provozovatele a na koupacích oblastech. To jsou místa, která v závislosti na místních zvyklostech a klimatických podmínkách využívá větší počet osob,“ doplnila mluvčí.

Povinnost provádět kontrolu jakosti vody ke koupání ve stanovené četnosti a rozsahu provozovatelům ukládá zákon o ochraně veřejného zdraví. U koupacích oblastí má tuto povinnost orgán ochrany veřejného zdraví, tedy hygienická stanice.

Jakost vody pro koupání se posuzuje podle vyhlášky, kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity venkovních hracích ploch. Vyhláška stanoví dále požadavky na vybavení koupaliště, jeho čištění, úklid, desinfekci, v bazénech umělých koupališť i úpravu, obměňování a recirkulaci vody.

V loňském roce byl státní zdravotní dozor prováděn na 34 přírodních koupalištích, 9 umělých koupalištích a 4 koupacích oblastech. Za zjištěné nedostatky bylo uloženo 6 sankcí ve výši 4 500 korun. Loni museli provozovatelé v kraji z důvodu výskytu sinic zakázat koupání na koupalištích v Dubici, Heřmanicích v Podještědí, Sedmihorkách a Zákupech.