Když přesně před rokem dorazilo na Jizerskohorskou železnici deset švýcarských vlaků Stadler místo slíbených šestnácti, pohrozil Liberecký kraj Českým drahám pokutou. Když ani po čase nebyly soupravy nasazeny a u řady z nich se navíc objevily technické potíže, došla kraji trpělivost. Vyčíslil pokutu, kterou chtěl po dopravci uhradit. Ten k dnešnímu dni místo požadovaných 5 860 000 korun zaplatil jen 700 000 korun.

Celá věc bude mít dohru u soudu. Ani jedna strana nechce ustoupit. Kraj nehodlá slevit z vypočtené pokuty a dráhy nehodlají zaplatit víc.

„Vyžadujeme uhradit celou pokutu. České dráhy uznaly jen část a tu zaplatily, my se ale řídíme smlouvou o spoluúčasti na dopravní obslužnosti, která je pro obě strany závazná," konstatoval Vladimír Mastník (SLK), radní pro dopravu. Předmětná smlouva skutečně obsahuje klauzuli o pokutě, není zde ale stanoveno, jestli se má vypočítávat ze všech provozovaných linek jako celku, a nebo z každé trati Jizerskohorské železnice, kde dráhy vlaky nedodaly. Rozdílnou interpretaci musí rozplést soud.

„Pakliže existuje dvojí výklad jednoho ustanovení, je soud jediný, kdo může spravedlivě rozhodnout. Právní názor nás ani drah není směrodatný. Když se ke stolu posadí dva právníci, také vzniknou na jednu věc tři právní názory," vysvětluje hejtman Martin Půta (SLK).

České dráhy ve svém písemném prohlášení uvedly, že vycházejí z platné dikce Smlouvy uzavřené s Libereckým krajem. Podle té se ČD zavázaly, že za období příslušného kalendářního měsíce bude spolehlivost nasazení vozidel činit alespoň 96 % všech spojů provozovaných na základě smlouvy. Smluvní pokuta má být proto vypočítána z celkového objemu plnění podle smlouvy, tedy ze všech spojů regionální osobní dopravy, nikoliv jen ze spojů na dvou linkách, jak to dělá Liberecký kraj.

„Snad by bylo možné jen dodat, že ČD ctí znění smlouvy, které bylo připraveno Libereckým krajem a tvořilo součást zadávací dokumentace, proto nás postup Libereckého kraje překvapuje," vzkázal Radek Joklík, mluvčí Českých drah.

Monika Šulcová, pracovnice odboru dopravy Libereckého kraje, která má celou věc na starost, si ale myslí něco jiného.

„Výklad Českých drah je alibistický. Je jasné, že pokud si všechno zprůměrují, tak bude pokuta nižší. My ale víme, že na úseku Liberec Tanvald jezdily až polovinu spojů starší vozy, než podle smlouvy měly," oznámila.

Připomeňme, že České dráhy nejsou přímým viníkem toho, že Stadlery nebyly včas na Jizerskohorskou železnici dodány. Už před rokem zdůraznil ředitel ČD Petr Žaluda, že došlo v průběhu realizace projektu na straně výrobce k časovému skluzu, způsobenému problémy s některými subdodavateli. Smlouva drah se švýcarským výrobcem Stadler Pankow ale umožňuje tento skluz také pokutovat. Informace o tom, jestli dráhy dodavatele penalizovaly, nejsou známy.

STADLERY

RegioShuttle RS1 Stadler, jak zní celé jméno vlaků, vyrobil berlínský závod švýcarské firmy Stadler. Dodávka nových souprav přišla ČD na více než 1,2 miliardy korun, 93 % nákladů získaly z EU. Vůz byl speciálně navržený pro regionální dopravu a na jeho vývoji se podíleli čeští konstruktéři. V sousedním Německu jezdí Stadlerů celkem 400. Vlaky jsou bezbariérové, tiché a klimatizované.