Škodní komise po letech určila viníka, kterým je jeden z úředníků, který na krajském úřadě dosud pracuje. Informoval o tom ředitel úřadu René Havlík. Úředník podle něj již svou vinu uznal a část škody ve výši čtyřapůlnásobku svého platu uhradil.

„Základním pochybením bylo, že se umožnilo doložení kvalifikačních předpokladů až do třiceti dnů od podepsání smlouvy, což je porušením zákona o veřejných zakázkách,“ vysvětlil předseda škodní komise Jiří Němec. Jinými slovy, kraj s příjemcem uzavřel smlouvu a až potom zjišťoval, jestli má na dotaci vůbec nárok. Jak navíc vyplývá z rozsudku krajského soudu, v části případů kvalifikaci ani nezjišťoval.

Kontrola přitom zaznamenala i další prohřešky, jako například proplacení zhruba deseti tisíc korun za nákup vína. „Všechna další pochybení, která v průběhu projektu vznikla, však byla z pohledu rozhodovacích orgánů marginální,“ dodal Němec. Sankce byla vyměřena pouze za zmíněný problém s kvalifikačními požadavky.

Po sedmi zasedáních, během nichž komisaři vyslechli zainteresované osoby, komise doporučila chtít škodu po úředníkovi, který byl za chybu zodpovědný.  Podle zákoníku práce je však možné vymáhat „jen“ čtyřapůlnásobek průměrného měsíčního výdělku.

Projekt „IP 1 – Služby sociální prevence v Libereckém kraji“ probíhal na přelomu dekády, za vlády tehdejšího sociálnědemokratického vedení kraje. Komise posuzovala také, zda vinu nenese i tehdejší manažer projektu nebo radní, kteří materiál schválili. Na porušení zákona totiž tehdy nikdo neupozornil. „Rada sice materiál schválila, ale nevytvářela ho. To byla zodpovědnost úředníků,“ řekl Němec.

Kraj měl původně zaplatit 103 milionů korun, posléze byla sankce snížena na čtvrtinu. Kraj sice peníze již uhradil, stále se o ně však soudí. Aktuálně se Nejvyšší správní soud zabývá jeho kasační stížností. Souběžně se stále kraj u Generálního finančního ředitelství domáhá odpuštění penále.

Hlavním argumentem kraje je, že peníze šly skutečně k poskytovatelům sociálních služeb a byly použity v souladu s projektem. „Nikdy nebylo prokázáno, že by byly jakékoli finanční prostředky zneužity, jedná se jednoznačně o formální chybu, což konstatovaly i orgány činné v trestním řízení,“ připomněl ředitel krajského úřadu Havlík.