Suma by měla podpořit přibližně 450 žádostí z tzv. zásobníku projektů, který již před časem schválila rada kraje. „Navýšení finančních prostředků na kotle a tepelná čerpadla je určeno pouze pro zásobníkové projekty a neznamená tudíž vyhlášení nového dotačního programu,“ vysvětlil mluvčí kraje Filip Trdla.

Aby žadatelé na tyto peníze dosáhli, musí být jejich projekty nejprve schváleny do tzv. zásobníku. Zájemci o nové ekologické zdroje vytápění mohou tedy stále podávat své žádosti o finanční podporu. „V současné chvíli je zásobník zaplněn zhruba do poloviny. Předpokládáme, že peníze na projekty těchto žadatelů by mohly být vypláceny již na podzim letošního roku,“ dodal Trdla.

Vodní a potápěčská záchranná služba Liberec pomáhala s odstraňováním následků víkendové povodně v Černousech.
FOTO: Velká voda ve Višňové připomněla ničivou povodeň před 10 lety