Soutěž má jednu kategorii, a to stavební obnova i restaurování nemovité kulturní památky. Cena sestává z plakety s nápisem Památka roku 2021 Libereckého kraje, která je určena k umístění na vítězném objektu. Jeho vlastník k tomu obdrží finanční odměnu ve výši padesát tisíc korun. Příjem elektronických přihlášek začne 1. února a potrvá do 30. dubna.

„Velmi mě těší, že se čím dál víc majitelů památek skutečně chce zhostit obnovy a nekupuje památku jen na to, aby ji nechali zchátrat, mohli strhnout a získali tak pozemek pro novou výstavbu. V Libereckém kraji máme skvělé příklady obnov, a to jak čistě privátních, tak i veřejných či církevních,“ řekla náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraj Květa Vinklátová.

Aktuálně se na území Libereckého kraje se nachází 2248 nemovitých kulturních památek, z nichž je celkem 39 na seznamu ohrožených nemovitých kulturních památek. Pozitivní příklady obnovy mohou v praxi vést i ke koupi nemovitosti v Libereckém kraji. Nový vlastník pak kulturní památku ve své podstatě zachrání, jako tomu bylo například u Kittelova domu, zámku Navarov a několika lidových staveb ve Žďáru u České Lípy.