Peníze přispějí také k vybudování nových cyklostezek i obnově venkova. peníze bude možné čerpat také na integraci menšin či rekonstrukci památek. Letos je v Dotační fondu Libereckého kraje částka 110,5 milionu korun. "Jsem rád, že tím zároveň plníme závazky vyplývající z koaliční smlouvy, kde jsme se společně usnesli, že zajistíme pro každý rok v dotačním fondu alespoň 100 milionů korun,“ uvedl hejtman Martin Půta.