V urbanistickém slovníku se takovým územím říká brownfields. Jedná se o přímý protiklad již zmíněných zelených luk, ve stejném slovníku označených jako greenfields, tedy ploch, na kterých kromě zeleně nelze najít nic jiného.

Mezi regiony, které se snaží podpořit zájem o chátrající objekty a aktivně je nabízí investorům, patří také Liberecký kraj. Na konci srpna hostil kraj v budově krajského úřadu každoroční seminář, jenž má za úkol právě šíření povědomí o brownfieldech na severu Čech. „Seminář pořádáme každoročně, protože je z našeho pohledu velmi úspěšný. Klademe si za cíl podpořit myšlenku revitalizace nevyužívaných objektů v Libereckém kraji. Z mého pohledu představují velký rozvojový potenciál," uvedl člen rady kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova Vít Příkaský, jenž nad seminářem drží ochrannou ruku.

FINANČNÍ NÁROČNOST

Revitalizace objektů, které mohou být v některých případech i více než sto let staré, však není práce na jedno odpoledne. Havarijní stav prostor, nedostatečné rozšíření inženýrských sítí, jmenovat nástrahy lze ještě dál. Toho si je však Příkaský vědom.

Brownfieldem je třeba  Intex ve Vratislavicích.

„Je zřejmé, že pro investory je z časového i finančního hlediska stavba na zelené louce příznivější," řekl. Zároveň ale dodal, že snaha o obnovu zašlých objektů se setkává s podporou veřejnosti a jednotlivých obcí. „Rovněž situování lokality může být velmi zajímavé a pravdou je, že stavební řešení historického objektu má mnohdy své osobité kouzlo." Jeho slova dokládá řada úspěšně zrealizovaných revitalizací libereckých brownfieldů. Před pár měsíci otevíraný zámek ve Svijanech patří mezi ně. Rekonstrukce stála majitele přibližně šedesát milionů korun, dalších padesát by mělo padnout na úpravy interiéru. Přibližně polovinu však vlastník získal z fondů. Ostatně evropským i národním dotačním titulům byla na semináři věnována část programu.

V Libereckém kraji, vzhledem k jeho historii, není o bývalé výrobní objekty, které zoufale čekají na nový impuls, nouze. Vedení kraje jich eviduje 345, hned 16 pak přímo v Liberci. Mezi nejznámější liberecké brownfieldy patří například prostory bývalé tiskárny v Kristiánově nebo areál Intexu ve Vratislavicích. Na nich se ukazuje, jak náročná konverze je. Mluví se o ni několik let, situace se ale zdánlivě nemění. „Zájemci musí cítit podporu úřadů," řekla již dříve k chátrajícím objektům v městských částech památkářka Alena Řičánková. Semináře jako tento by právě tuto podmínku měly splnit.

Co je brownfield?Brownfield je území urbanizovaného charakteru, které dříve sloužilo k průmyslové, zemědělské, armádní nebo jakékoliv jiné činnosti. Svou původní funkci však aktuálně neplní, je nevyužívané a chátrá. Jeho opakem je území označené jako greenfield, tedy nezastavěné nebo jinak zasažené člověkem.